Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o aborcji?

Co Biblia mówi o aborcji?

Biblijna odpowiedź

 W Biblii nie występuje słowo „aborcja”. Jednak z wielu wersetów można się dowiedzieć, jaki jest pogląd Boga na życie ludzkie, w tym życie nienarodzonego dziecka.

 Życie jest darem od Boga (Rodzaju 9:6; Psalm 36:9). Ceni On każde życie — również życie dziecka w łonie matki. Dlatego kiedy ktoś celowo zabija nienarodzone dziecko, jest to równoznaczne z morderstwem.

 Prawo Boże dane Izraelitom mówiło: „Jeżeli mężczyźni biją się i wyrządzą krzywdę kobiecie w ciąży, tak że ona przedwcześnie urodzi, ale nikt nie umrze, to sprawca musi zapłacić odszkodowanie, jakiego za zgodą sędziów zażąda od niego mąż tej kobiety. Ale jeśli ktoś poniesie śmierć, to należy dać życie za życie” (Wyjścia 21:22, 23) a.

 W którym momencie zaczyna się życie?

 Dla Boga życie zaczyna się w chwili poczęcia. Z Biblii wynika, że Bóg traktuje nienarodzone dziecko jak odrębną osobę. Rozważmy kilka przykładów pokazujących, że dla Niego nie ma różnicy między życiem dziecka w łonie matki a życiem dziecka, które się już urodziło.

  •   Król Dawid pod wpływem ducha świętego powiedział o Bogu: „Twoje oczy widziały mnie nawet wtedy, gdy byłem zarodkiem” (Psalm 139:16). Zanim Dawid się urodził, Bóg traktował go jak żywą osobę.

  •   Jeszcze przed narodzinami Jeremiasza Bóg wyznaczył mu specjalne zadanie. Powiedział do niego: „Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, już cię znałem, a zanim się urodziłeś, już cię uświęciłem. Uczyniłem cię prorokiem dla narodów” (Jeremiasza 1:5).

  •   Pisarz biblijny Łukasz, który był lekarzem, użył tego samego greckiego słowa zarówno w odniesieniu do nienarodzonego dziecka, jak i noworodka (Łukasza 1:41; 2:12, 16).

 Czy Bóg może przebaczyć komuś, kto zdecydował się przerwać ciążę?

 Jeśli ktoś przerwał ciążę, Bóg może mu przebaczyć. Jeżeli taka osoba przyjmie pogląd Boga na życie, nie musi już żyć w poczuciu winy. „Jehowa jest miłosierny i współczujący (...). Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg odsunął od nas nasze przewinienia” (Psalm 103:8-12) b. Jehowa przebaczy każdemu, kto szczerze żałuje popełnionych grzechów, w tym aborcji (Psalm 86:5).

 Czy aborcja jest dozwolona, kiedy życie matki albo dziecka jest zagrożone?

 Zgodnie z tym, co Biblia mówi o życiu nienarodzonego dziecka, potencjalne zagrożenie zdrowia matki lub dziecka nie usprawiedliwia aborcji.

 A co w rzadkich sytuacjach, kiedy w trakcie porodu trzeba wybrać między życiem matki a życiem dziecka? W takim wypadku osoby, których bezpośrednio to dotyczy, muszą podjąć osobistą decyzję.

a Z niektórych przekładów wynika, że to prawo odnosiło się głównie do tego, co się stało z matką, a nie z płodem. Tekst hebrajski dotyczy jednak zgonu matki albo dziecka.

b Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boga (Psalm 83:18).