Przejdź do zawartości

Czy chrześcijanie mogą stosować antykoncepcję?

Biblijna odpowiedź

Ani Jezus, ani jego uczniowie nie nakazywali chrześcijanom, żeby mieli dzieci, ale też nie zabraniali im tego. Biblia właściwie nie wypowiada się w kwestii kontroli urodzeń. Ma tu zastosowanie zasada z Listu do Rzymian 14:12: „Każdy z nas sam za siebie zda sprawę Bogu”.

Dlatego małżeństwa same mogą zadecydować, czy chcą powiększyć rodzinę. Mogą ustalić, ile będą mieć dzieci i kiedy. Decyzja o stosowaniu antykoncepcji — pod warunkiem że wybrana metoda nie prowadzi do poronienia — jest osobistą sprawą małżonków. Nikt nie powinien krytykować ich decyzji (Rzymian 14:4, 10-13).