Biblijna odpowiedź

Ani Jezus, ani jego uczniowie nie nakazywali chrześcijanom, żeby mieli dzieci, ale też nie zabraniali im tego. Biblia właściwie nie wypowiada się w kwestii kontroli urodzeń. Ma tu zastosowanie zasada z Listu do Rzymian 14:12: „Każdy z nas sam za siebie zda sprawę Bogu”.

Dlatego małżeństwa same mogą zadecydować, czy chcą powiększyć rodzinę. Mogą ustalić, ile będą mieć dzieci i kiedy. Decyzja o stosowaniu antykoncepcji — pod warunkiem że wybrana metoda nie prowadzi do poronienia — jest osobistą sprawą małżonków. Nikt nie powinien krytykować ich decyzji (Rzymian 14:4, 10-13).