Księga Jeremiasza 1:1-19

1  To są słowa Jeremiasza*, syna Chilkiasza, jednego z kapłanów w Anatot+ w ziemi Beniamina.  Jehowa przemówił do Jeremiasza w 13 roku panowania judzkiego króla Jozjasza+, syna Amona+.  I przemawiał jeszcze za dni judzkiego króla Jehojakima+, syna Jozjasza, aż do końca 11 roku panowania judzkiego króla Sedekiasza+, syna Jozjasza, dopóki w miesiącu piątym mieszkańcy Jerozolimy nie poszli na wygnanie+.  Jehowa przemówił do mnie:   „Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, już cię znałem*+,a zanim się urodziłeś*, już cię uświęciłem*+. Uczyniłem cię prorokiem dla narodów”.   Ale ja powiedziałem: „Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Nie umiem mówić+, bo jestem jeszcze chłopcem*+.   Wtedy Jehowa odezwał się do mnie: „Nie mów: ‚Jestem jeszcze chłopcem’. Bo pójdziesz do wszystkich, do których cię poślę,i będziesz mówić wszystko, co ci nakażę+.   Nie bój się ich*+,bo Jehowa mówi: ‚Ja jestem z tobą, żeby cię wybawić’”+.  Potem Jehowa wyciągnął rękę i dotknął moich ust+. Następnie Jehowa powiedział do mnie: „Włożyłem swoje słowa w twoje usta+. 10  Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj nad narodami i królestwami, żebyś wykorzeniał i rozwalał, żebyś niszczył i burzył, żebyś budował i sadził”+. 11  Jehowa znów powiedział do mnie: „Co widzisz, Jeremiaszu?”. Odrzekłem więc: „Widzę gałąź migdałowca*”. 12  Jehowa powiedział mi: „Zgadza się, bo ja czuwam, żeby spełnić swoje słowo”. 13  I Jehowa odezwał się do mnie po raz drugi: „Co widzisz?”. Odpowiedziałem: „Widzę kocioł*, w którym coś wrze*, a jego otwór jest nachylony od północy w stronę południa”. 14  Wtedy Jehowa powiedział mi: „Z północy nadejdzie nieszczęściena wszystkich mieszkańców tej ziemi+. 15  Bo Jehowa mówi: ‚Wzywam wszystkie plemiona królestw północy+. I one przybędą, a ich królowie postawią swoje tronyu bram Jerozolimy+i wystąpią przeciwko jej murom dookołaoraz przeciwko wszystkim miastom Judy+. 16  I oznajmię wyroki, które wydałem na ich mieszkańców z powodu całej ich niegodziwości,bo mnie porzucili+,składają ofiary* innym bogom+i kłaniają się dziełom swoich rąk’+. 17  Ale ty przygotuj się do działania*,wstań i powiedz im wszystko, co ci nakazuję. Nie wpadaj w przerażenie z ich powodu+,żebym w ich obecności nie napełnił cię strachem. 18  Bo dzisiaj uczyniłem cię warownym miastem,żelazną kolumną i miedzianymi murami, żebyś mógł się przeciwstawić całej tej ziemi+ —królom Judy, jej książętom,kapłanom i temu ludowi+. 19  Będą z tobą walczyć,ale cię nie pokonają,bo ‚ja jestem z tobą’+, mówi Jehowa, ‚żeby cię wybawić’”.

Przypisy

Imię to może znaczyć „Jehowa wywyższa”.
Lub „wybrałem”.
Dosł. „zanim wyszedłeś z łona”.
Lub „oddzieliłem”.
Lub „młodzieńcem”.
Lub „ich wyglądu”.
Dosł. „budzącego się; czuwającego”.
Lub „garnek z szerokim otworem”.
Dosł. „na który się dmucha”. Chodzi o podsycanie ognia rozpalonego pod kotłem.
Lub „sprawiają, że wznosi się dym ofiarny”.
Dosł. „przepasz swoje biodra”.

Komentarze

Multimedia