Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak się ustrzec homoseksualizmu?

Jak się ustrzec homoseksualizmu?

ROZDZIAŁ 28

Jak się ustrzec homoseksualizmu?

„Jako nastolatek odczuwałem pociąg do mężczyzn. W głębi serca wiedziałem, że nie są to normalne skłonności” (Olef).

„Raz albo dwa razy całowałam się z przyjaciółką. A ponieważ podobali mi się też chłopcy, zastanawiałam się, czy nie jestem biseksualna” (Sara).

CHYBA nikt nie zaprzeczy, że o homoseksualizmie mówi się dzisiaj z niespotykaną kilkadziesiąt lat temu otwartością. A gdy ktoś ośmieli się wyrazić swoją dezaprobatę dla tego rodzaju zachowań, może się narazić na ostrą krytykę. Szesnastoletnia Amy opowiada: „Koleżanka posądziła mnie o rasizm, ponieważ jej zdaniem mój pogląd na homoseksualizm sprowadza się do tego samego — do uprzedzeń!”.

Powszechna dziś pobłażliwość sprawia, że sporo młodych próbuje kontaktów homoseksualnych. „W mojej szkole dużo dziewczyn otwarcie podaje się za lesbijki lub biseksualistki. Inne mówią, że chciałyby poeksperymentować” — opowiada 15-letnia Becky. Christa, która ma 18 lat, mówi, że w jej szkole jest podobnie. Dodaje też: „Dwie koleżanki z klasy wprost zaproponowały mi stosunki seksualne. Jedna z nich podrzuciła mi liścik z pytaniem, czy chcę zobaczyć, jak to jest z dziewczyną”.

Ponieważ obecnie tak jawnie propaguje się odmienną orientacją seksualną, może i ty się zastanawiasz: „Czy homoseksualizm naprawdę jest zły? Co zrobić, jeśli podobają mi się osoby tej samej płci? Czy znaczy to, że jestem gejem (lesbijką)?”.

Jak na homoseksualizm zapatruje się Bóg?

W naszych czasach sporo osób, nawet spośród duchownych, próbuje usprawiedliwiać homoseksualizm. Jednak Słowo Boże, Biblia, nie pozostawia w tej sprawie cienia wątpliwości. Mówi, że Jehowa Bóg stworzył ludzi „jako mężczyznę i kobietę” oraz postanowił, iż potrzeby seksualne mają być zaspokajane jedynie w obrębie małżeństwa (Rodzaju 1:27, 28; 2:24). Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że Pismo Święte potępia stosunki między osobami tej samej płci (Rzymian 1:26, 27).

Niektórzy uznają Biblię za przestarzałą. Dlaczego są skorzy do wyciągania takiego wniosku? Czy nie wynika to stąd, że mają upodobania sprzeczne z jej naukami? Wielu odrzuca Słowo Boże, ponieważ uczy ono czegoś innego niż to, w co chcą wierzyć. Ale w ten sposób nie zachowują obiektywizmu, więc nie warto przyswajać sobie takiego ciasnego sposobu myślenia.

Co jednak wtedy, gdy podoba ci się ktoś tej samej płci? Czy musi to znaczyć, że jesteś gejem (lesbijką)? Nie. Pamiętaj, że przechodzisz „rozkwit młodości” — okres, w którym mimowolnie może cię ogarnąć podniecenie seksualne (1 Koryntian 7:36). Jeżeli niekiedy odczuwasz pociąg do osoby tej samej płci, wcale nie świadczy to o homoseksualizmie. Tego rodzaju skłonności zwykle przemijają. A tymczasem musisz się wystrzegać uwikłania w praktyki homoseksualne. Co może ci pomóc?

Poruszaj ten problem w modlitwach. Tak jak Dawid błagaj Jehowę: „Przebadaj mnie na wskroś, Boże, i poznaj moje serce. Zbadaj mnie i poznaj niepokojące mnie myśli, i zobacz, czy jest u mnie jakaś droga bolesna, a prowadź mnie drogą czasu niezmierzonego” (Psalm 139:23, 24). Jehowa może cię obdarzyć pokojem, który „przewyższa wszelką myśl” i który będzie ‛strzegł twego serca i władz umysłowych’, a także da ci „moc wykraczającą poza to, co normalne” (Filipian 4:6, 7; 2 Koryntian 4:7).

Napełniaj umysł budującymi myślami (Filipian 4:8). Codziennie czytaj Biblię. Nigdy nie umniejszaj siły jej pozytywnego oddziaływania na umysł i serce (Hebrajczyków 4:12). Nastoletni Jason opowiada: „Biblia ma na mnie bardzo duży wpływ — na przykład wersety z 1 Koryntian 6:9, 10 i z Efezjan 5:3. Czytam je, kiedy tylko pojawiają się złe pragnienia”.

Stroń od pornografii i materiałów propagujących homoseksualizm (Kolosan 3:5). Wystrzegaj się wszystkiego, co wzbudza niemoralne pragnienia — pornografii, niektórych filmów i programów telewizyjnych, a może nawet czasopism poświęconych modzie lub kulturystyce, prezentujących skąpo ubranych modelów i modelki. Nieczyste myśli zastąp czystymi. „Gdy odzywają się we mnie skłonności homoseksualne, rozmyślam nad moim ulubionym wersetem biblijnym” — mówi pewien nastolatek.

Oczywiście niektórzy będą twierdzić, że wszystkie te rady nie mają sensu, bo powinno się po prostu zaakceptować samego siebie i własną seksualność. Jednak Biblia wskazuje lepsze rozwiązanie! Czytamy w niej o ludziach z I wieku, którzy zanim zostali chrześcijanami, uprawiali homoseksualizm, ale potem się zmienili (1 Koryntian 6:9-11). Również ty możesz zwyciężyć w tej walce — nawet jeśli obecnie toczy się ona jedynie w twoim sercu.

A co zrobić, jeśli pociąg do osób tej samej płci nie przemija? Nie ulegaj mu! Jehowa potępia homoseksualne praktyki. A zatem osoba, która walczy z homoseksualnymi skłonnościami, ma przed sobą realny cel: może świadomie powstrzymywać się od ulegnięcia tym pragnieniom.

Rozważmy przykład człowieka „skłonnego do złości” (Przysłów 29:22). Dawniej łatwo wpadał w gniew. Kiedy zaczął studiować Biblię, dowiedział się, że powinien panować nad sobą. Czy oznacza to, że uczucie złości już nigdy się w nim nie zrodzi? Wniosek taki byłby pochopny. Ale ponieważ człowiek ten wie, co Biblia mówi o wybuchach gniewu, będzie walczył z tym uczuciem.

Podobnie jest z kimś, kto czuje pociąg do osób tej samej płci, ale poznał biblijny pogląd na stosunki homoseksualne. Czasami mogą w nim wzbierać złe pragnienia. Ponieważ jednak zapatruje się na homoseksualizm tak jak Jehowa, znajdzie siły, by się im oprzeć.

Nie poddawaj się!

Jeżeli zmagasz się ze skłonnościami homoseksualnymi, być może rozumiesz pewnego chłopaka, który wyznał: „Próbuję zmienić swe uczucia. Modlę się do Jehowy o wsparcie. Czytam Biblię. Słucham wykładów na ten temat. Ale nie wiem, co dalej począć”.

Gdybyś był w podobnej sytuacji, musisz stoczyć prawdziwy bój. Nie ma prostej recepty. Jednak każdy, kto pragnie pozostawać w dobrych stosunkach z Bogiem, musi uznać Jego mierniki moralne i odrzucić niewłaściwe postępowanie, choćby była to dla niego najtrudniejsza walka w życiu. Nigdy nie zapominaj, że Bóg rozumie, z jakimi emocjami walczysz w swym sercu, i wczuwa się w położenie tych, którzy Mu służą (1 Jana 3:19, 20) *. Gdy przestrzegasz Jego przykazań, możesz liczyć na błogosławieństwo, gdyż jak mówi Biblia, „w trzymaniu się ich tkwi wielka nagroda” (Psalm 19:11). Już teraz będziesz cię cieszyć, że obrałeś najlepszą drogę życiową w tym zepsutym świecie.

A zatem ufaj Bogu i nie ustawaj w walce ze złymi skłonnościami (Galatów 6:9). Staraj się ‛mieć wstręt do tego, co niegodziwe, i lgnąć do tego, co dobre’ (Rzymian 12:9). Dzięki wysiłkom z czasem prawdopodobnie stwierdzisz, że niestosowne pragnienia osłabły. A co najważniejsze, jeśli nie uwikłasz się w homoseksualne praktyki, będziesz miał widoki na życie wieczne w Bożym nowym świecie, w którym zapanuje prawość.

W NASTĘPNYM ROZDZIALE

Jak trzymać pod kontrolą pociąg do osób płci odmiennej?

[Przypis]

^ ak. 21 Jeżeli chrześcijanin dopuścił się grzechu na tle seksualnym, powinien zwrócić się o pomoc do starszych zboru (Jakuba 5:14, 15).

WERSET

„Zbadaj mnie i poznaj niepokojące mnie myśli, i zobacz, czy jest u mnie jakaś droga bolesna” (Psalm 139:23, 24).

WSKAZÓWKA

Żeby wyrobić sobie zdrowy pogląd na męskość, przeanalizuj przykład Jezusa (1 Piotra 2:21). Był on doskonałym wzorem męskiej siły charakteru połączonej z delikatnością.

CZY WIESZ, ŻE...?

Nawet gdybyś nie do końca panował nad swymi pragnieniami, potrafisz zapanować nad swymi czynami. Możesz świadomie powstrzymywać się od ulegania złym pragnieniom.

PLAN DZIAŁANIA!

Jeżeli ktoś zapyta mnie, dlaczego Biblia potępia homoseksualizm, powiem: ․․․․․

Jeżeli ktoś zarzuci, że to zacofany pogląd, podam następujące argumenty: ․․․․․

Sprawy, o które zapytam rodziców: ․․․․․

ZASTANÓW SIĘ

Dlaczego Bóg potępia homoseksualizm?

Jakie praktyczne kroki możesz poczynić, żeby się nie uwikłać w kontakty homoseksualne?

Czy zaakceptowanie Bożego poglądu na homoseksualizm świadczy o homofobii? (Homofobia to silna niechęć do homoseksualistów).

[Napis na stronie 236]

„Spaczony sposób myślenia tego świata miał na mnie zły wpływ i spotęgował moją dezorientację w sprawach życia płciowego. Teraz trzymam się z dala od wszystkiego, co pochwala homoseksualizm” (Anna).

[Ilustracja na stronie 233]

Każdy młody człowiek ma wybór — albo przejmie spaczony pogląd na seksualność popularny w tym świecie, albo będzie się trzymać wysokich mierników moralnych ze Słowa Bożego