Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy Biblia naprawdę jest Słowem Bożym?

Od Słowa Bożego należałoby oczekiwać, że będzie wyjątkowe — i właśnie taka jest Biblia. Wydrukowano ją w miliardach egzemplarzy i w setkach języków. Zawarta w niej mądrość ma moc zmieniać życie ludzi na lepsze. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 2:13; 2 Tymoteusza 3:16.

Wiemy, że Biblia pochodzi od Boga, ponieważ dokładnie przepowiada przyszłość. Nie potrafi tego żaden człowiek. Przyjrzyjmy się na przykład Księdze Izajasza. W jaskini nieopodal Morza Martwego znaleziono kopię tej księgi sporządzoną przeszło 100 lat przed narodzinami Jezusa. Zapowiedziano w niej, że miasto Babilon będzie niezamieszkane. Słowa te spełniły się wiele lat po ziemskiej służbie Jezusa. Przeczytaj Izajasza 13:19, 20; 2 Piotra 1:20, 21.

Jak spisywano Biblię?

Biblia była spisywana przez jakieś 1600 lat. Brało w tym udział około czterdziestu pisarzy, którzy trzymali się jednego tematu, a przy tym nie zaprzeczali sobie nawzajem. Jak to było możliwe? Ich pracą pisarską kierował Bóg. Przeczytaj 2 Samuela 23:2.

Niekiedy Bóg komunikował się z pisarzami biblijnymi za pośrednictwem aniołów, wizji lub snów. Zazwyczaj jednak poddawał pewne myśli do umysłu pisarza i pozwalał mu je oddać własnymi słowami. Przeczytaj Objawienie 1:1; 21:3-5.