Biblijna odpowiedź

Biblia, znana także jako Pismo Święte, zawiera wiele mądrych wypowiedzi, ale ich autorem nie jest żaden człowiek. Ona sama mówi o sobie: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16). Na poparcie tego można przytoczyć różne dowody. Rozważ niektóre z nich:

  • Nikomu nie udało się podważyć ścisłości historycznej Biblii.

  • Pisarze biblijni przedstawiali wydarzenia w sposób uczciwy, bez koloryzowania faktów. Taka szczerość świadczy o prawdziwości ich wypowiedzi.

  • Chociaż Biblię spisywało około 40 osób przez jakieś 1600 lat, to ma ona jeden główny temat: za pośrednictwem niebiańskiego Królestwa Bóg dowiedzie prawowitości swej władzy nad ludzkością oraz zrealizuje swoje zamierzenie.

  • Mimo że Biblia była spisywana kilka tysięcy lat temu, jest wolna od nienaukowych poglądów rozpowszechnionych w starożytności.

  • Historia potwierdza, że zawarte w Biblii proroctwa zawsze się sprawdzają.