Przejdź do zawartości

Czy Biblia to tylko mądra książka napisana przez człowieka?

Biblijna odpowiedź

Biblia, znana także jako Pismo Święte, zawiera wiele mądrych wypowiedzi, ale ich autorem nie jest żaden człowiek. Ona sama mówi o sobie: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16). Na poparcie tego można przytoczyć różne dowody. Rozważ niektóre z nich:

  • Nikomu nie udało się podważyć ścisłości historycznej Biblii.

  • Pisarze biblijni przedstawiali wydarzenia w sposób uczciwy, bez koloryzowania faktów. Taka szczerość świadczy o prawdziwości ich wypowiedzi.

  • Chociaż Biblię spisywało około 40 osób przez jakieś 1600 lat, to ma ona jeden główny temat: za pośrednictwem niebiańskiego Królestwa Bóg dowiedzie prawowitości swej władzy nad ludzkością oraz zrealizuje swoje zamierzenie.

  • Mimo że Biblia była spisywana kilka tysięcy lat temu, jest wolna od nienaukowych poglądów rozpowszechnionych w starożytności.

  • Historia potwierdza, że zawarte w Biblii proroctwa zawsze się sprawdzają.