Drugi List Piotra 1:1-21

1  Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, zdobyli wiarę równie cenną* jak nasza:  Obyście zaznawali niezasłużonej życzliwości i pokoju w jeszcze większej mierze dzięki dokładnej wiedzy+ o Bogu i o Jezusie, naszym Panu.  Bo dzięki temu, że mamy dokładną wiedzę o Bogu, który nas powołał+ przez własną chwałę i cnotę, Jego moc zapewniła* nam wszystko, co potrzebne, żebyśmy żyli i byli Mu oddani.  Ponieważ uciekliśmy od zepsucia w tym świecie, biorącego się ze złych pragnień*, Bóg przez swoją chwałę i cnotę dał* nam drogocenne, niezrównane obietnice+, żebyście dzięki nim też posiedli boską naturę+.  Dlatego dokładajcie wszelkich gorliwych starań+, żeby swoją wiarę uzupełniać cnotą+, cnotę wiedzą+,  wiedzę panowaniem nad sobą, panowanie nad sobą+ wytrwałością, wytrwałość oddaniem dla Boga+,  oddanie dla Boga miłością braterską, miłość braterską miłością do wszystkich+.  Bo jeśli przejawiacie te cechy, wręcz w nie obfitujecie, to dzięki nim nie staniecie się bezczynni ani bezowocni*+, jeśli chodzi o robienie użytku z dokładnej wiedzy o naszym Panu, Jezusie Chrystusie.  Komu brakuje tych cech, ten jest ślepy, zamyka oczy na światło*+ i zapomina, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów+. 10  Dlatego, bracia, tym pilniej starajcie się wytrwać jako powołani+ i wybrani, bo jeśli będziecie przejawiać te cechy, nigdy nie upadniecie+. 11  W ten sposób otrzymacie szczodry dar* — będziecie mogli wejść do wiecznego Królestwa+ naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa+. 12  Z tego powodu zawsze chcę wam przypominać o tych rzeczach, chociaż o nich wiecie i jesteście ugruntowani w prawdzie, którą znacie. 13  Uważam jednak za słuszne pobudzać was przypomnieniami+, dopóki jestem w tym przybytku*+, 14  bo wiem, że mój przybytek wkrótce zostanie usunięty, jak to też jasno dał mi do zrozumienia nasz Pan, Jezus Chrystus+. 15  Zawsze będę robił wszystko, co mogę, żebyście po moim odejściu mogli sobie te rzeczy przypominać*. 16  Gdy opowiadaliśmy wam o mocy i obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie opieraliśmy się na zręcznie wymyślonych fałszywych opowieściach, ale na tym, co sami widzieliśmy jako naoczni świadkowie jego wspaniałości+. 17  Bo otrzymał on od Boga, Ojca, szacunek i chwałę, gdy źródło wspaniałej chwały przekazało mu takie oto słowa*: „To jest mój Syn, mój ukochany, którego ja sam darzę uznaniem”+. 18  Właśnie te słowa dobiegły nas z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. 19  Mamy więc słowo prorocze tym bardziej potwierdzone. Wy natomiast robicie dobrze, gdy zwracacie na nie uwagę jak na lampę+ świecącą w ciemnym miejscu, w waszych sercach, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka+. 20  Bo przede wszystkim wiecie, że żadne proroctwo zawarte w Pismach nie wypływa z jakiejś osobistej interpretacji. 21  Proroctwo nigdy nie zostało wypowiedziane z woli człowieka+, ale ludzie mówili to, co pochodziło od Boga, pobudzani* duchem świętym+.

Przypisy

Lub „równie zaszczytną”.
Lub „podarowała”.
Lub „z żądzy”.
Lub „podarował”.
Lub „bezproduktywni”.
Możliwe też „jest ślepy, krótkowzroczny”.
Lub „zostaniecie obficie zaopatrzeni”.
Lub „namiocie”. Chodzi o ziemskie ciało Piotra.
Lub „mogli o tych rzeczach wspominać”.
Dosł. „taki głos”.
Dosł. „niesieni; uniesieni”.

Komentarze

Multimedia