Objawienie dane Janowi 1:1-20

1  Objawienie* od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg+, żeby pokazać swoim niewolnikom+, co ma się stać wkrótce. A Jezus posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach Bożemu* niewolnikowi Janowi+,  który zaświadczył o wszystkim, co zobaczył — o słowach Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa.  Szczęśliwy jest ten, kto czyta na głos słowa tego proroctwa, oraz ci, którzy słuchają i trzymają się tego, co w nim napisano+, bo wyznaczony czas jest bliski.  Jan do siedmiu zborów+, które są w prowincji Azja: Obyście zaznawali niezasłużonej życzliwości i pokoju od „Tego, który jest, który był i który przychodzi”+, od siedmiu duchów+, które są przed Jego tronem,  i od Jezusa Chrystusa — „Wiernego Świadka”+, „pierworodnego z umarłych”+ i „Władcy ziemskich królów”+. Temu, który nas kocha+ i który własną krwią uwolnił nas od naszych grzechów+,  który uczynił nas królami+ i kapłanami*+, żebyśmy służyli jego Bogu i Ojcu — właśnie jemu należy się chwała i potęga na wieki. Amen.  On przychodzi z obłokami+ i zobaczy go każdy*, nawet ci, którzy go przebili. Z jego powodu wszystkie narody* będą z rozpaczy bić się w piersi+. Tak, amen.  „Ja jestem Alfa i Omega*+, mówi Bóg Jehowa*, „Ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmocny”+.  Ja, wasz brat Jan, który jako naśladowca Jezusa+ razem z wami wytrwale znosi prześladowania*+ i będzie z wami królował+, byłem na wyspie zwanej Patmos za to, że mówiłem o Bogu i świadczyłem o Jezusie. 10  Pod wpływem ducha znalazłem się w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą silny głos przypominający głos trąby, 11  który powiedział: „To, co widzisz, zapisz w zwoju i poślij go do siedmiu zborów: w Efezie+, w Smyrnie+, w Pergamonie+, w Tiatyrze+, w Sardes+, w Filadelfii+ i w Laodycei”+. 12  Kiedy się odwróciłem, żeby zobaczyć, kto do mnie mówi, zauważyłem siedem złotych świeczników+, 13  a wśród nich kogoś podobnego do syna człowieczego+, ubranego w szatę sięgającą stóp i mającego złotą szarfę dookoła piersi. 14  Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy były jak płomień ognia+. 15  Jego stopy lśniły jak czysta miedź+, gdy się żarzy w piecu, a jego głos brzmiał jak odgłos wielu wód. 16  W prawej ręce miał siedem gwiazd+, z jego ust wychodził ostry, długi dwusieczny miecz+, a jego twarz* była jak słońce, które świeci pełnią blasku+. 17  Gdy go zobaczyłem, upadłem u jego stóp jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę i powiedział: „Nie bój się. Ja jestem Pierwszy+ i Ostatni+, 18  ten, który żyje+. Umarłem+, ale teraz żyję i będę żył wiecznie+. Mam klucze śmierci i grobu*+. 19  Spisz więc to, co zobaczyłeś, i to, co jest, a także to, co się stanie potem. 20  Święta tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników jest taka: Siedem gwiazd oznacza aniołów siedmiu zborów, a siedem świeczników oznacza siedem zborów+.

Przypisy

Lub „ujawnienie; odsłonięcie”.
Możliwe też „swojemu”.
Dosł. „królestwem, kapłanami”.
Dosł. „każde oko”.
Dosł. „plemiona ziemi”.
Lub „A i Z”. Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego.
Lub „ucisk”.
Lub „oblicze”.
Lub „Hadesu”, czyli wspólnego grobu ludzkości. Zob. Słowniczek pojęć.

Komentarze

Multimedia