Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dobra nowina w 500 językach

Dobra nowina w 500 językach

W TRAKCIE krwawego konfliktu w Ruandzie kilku tłumaczy musi uciekać z domu, pozostawiając swój dobytek. Zabierają jednak ze sobą laptopy. Dlaczego tak im na nich zależy? Ponieważ dzięki nim mogą w obozie dla uchodźców dalej przekładać publikacje biblijne na język ruandyjski.

Młoda kobieta w Azji Południowo-Wschodniej do późna w nocy pracuje na komputerze, zmagając się ze zmęczeniem, gorącem i ciągłymi przerwami w dopływie prądu, które uniemożliwiają jej tłumaczenie. Dlaczego tak się wysila? Żeby na czas przygotować materiał do druku.

Wspomniani tłumacze należą do grona 2300 ochotników pracujących w przeszło 190 miejscach na ziemi. Osoby te — w wieku od 20 do blisko 90 lat — dokładają starań, by orędzie biblijne mogło krzepić ludzi w 500 językach (Objawienie 7:9).

Docieranie do ludzi mówiących różnymi językami

W ostatnich latach Świadkowie Jehowy prowadzą prace tłumaczeniowe na niespotykaną skalę. Dla porównania w roku 1985 Strażnica ukazywała się równolegle w 23 językach, co w tamtym okresie było nie lada osiągnięciem. Obecnie jest dostępna w 176 językach i wszystkie te wydania wychodzą równocześnie, żeby czytelnicy w różnych rejonach świata mogli w tym samym czasie przyswajać sobie te same informacje.

Mniej więcej w 50 językach Strażnica jest jedynym pismem wydawanym regularnie. Dlaczego? Komercyjne oficyny nie są skłonne drukować publikacji w miejscowych językach. Natomiast Świadkowie Jehowy na całym świecie chętnie składają datki, które następnie są według potrzeb wykorzystywane na wydawanie Słowa Bożego i opartej na nim literatury (2 Koryntian 8:14).

Ludzie bardzo sobie cenią, gdy mogą się zapoznawać z orędziem biblijnym we własnym języku. Na przykład ostatnio publikacje biblijne zostały wydane w języku miskito, którym posługuje się jakieś 200 000 mieszkańców Nikaragui. Pewna kobieta poprosiła o książkę Mój zbiór opowieści biblijnych * w tym języku. Otrzymała ją akurat w obecności miejscowego pastora. Widząc tę piękną publikację, duchowny chciał ją wziąć dla siebie. Ale kobieta nie zamierzała mu jej oddać, i to nawet za 20 kilogramów ziaren kawy!

W minionej dekadzie zapoczątkowano tłumaczenie publikacji biblijnych na kilkanaście  rdzennych języków Meksyku, takich jak maja, nahuatl i tzotzil. W niespełna dziesięć lat liczba zborów Świadków Jehowy posługujących się językami rdzennymi lub migowym wzrosła w tym kraju z 72 do przeszło 1200. Świadkowie Jehowy starają się zasiewać nasiona prawdy biblijnej do ludzkich serc, ale wiedzą, że wzrost zależy od Boga (1 Koryntian 3:5-7).

Współczesny przekład Biblii w 80 językach

Ostatnie lata to okres wzmożonych prac translatorskich nad kolejnymi wersjami językowymi Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. Do tej pory Świadkowie Jehowy udostępnili to tłumaczenie — w całości lub częściowo — w 80 językach. Z jakim odzewem się to spotkało? Świadek z RPA tak się wypowiedział o Biblii w języku tswana: „To wspaniałe narzędzie. Pomoże mi lepiej zrozumieć i docenić treść Słowa Bożego. Przekład ten czyta się łatwo i przyjemnie”. Czytelnik z Mozambiku posługujący się językiem tsonga napisał: „Mieliśmy wiele publikacji biblijnych, ale brakowało nam samej Biblii. To tak, jakby słyszeć grzmoty i widzieć błyskawice, ale wciąż wyczekiwać deszczu! Wydanie Przekładu Nowego Świata w języku tsonga jest dla nas niczym rzęsisty deszcz”.

Osoby, które tłumaczą i rozpowszechniają publikacje zawierające orędzie biblijne, w szczególny sposób spełniają proroctwo wypowiedziane przez samego Jezusa Chrystusa: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

[Przypis]

^ ak. 8 Wydawnictwo Świadków Jehowy.

[Wykres na stronie 25]

[Patrz publikacja]

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Dostępny w całości lub częściowo

1950 1*

1970 7*

1990 13*

2000 36*

2010 80*

INNE PUBLIKACJE

1950 88*

1960 125*

1970 165*

1980 190*

1990 200*

2010 500*

* LICZBA JĘZYKÓW

[Ilustracje na stronach 24, 25]

W tłumaczeniu literatury biblijnej na 500 języków bierze udział około 2300 ochotników

BENIN

SŁOWENIA

ETIOPIA

WIELKA BRYTANIA