Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Mit 6: Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą wizerunków

Mit 6: Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą wizerunków

Pochodzenie:

„Pierwsi chrześcijanie nie czcili Boga za pomocą wizerunków (...) Gdy w IV i V wieku w Kościele zaczęły się pojawiać wizerunki, argumentowano, że prostym ludziom łatwiej na ich podstawie poznawać prawdy wiary niż z kazań czy ksiąg” (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, tom 4, strony 503 i 504).

Co mówi Biblia?

„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wyjścia 20:4, 5, Biblia Tysiąclecia). W I wieku apostoł Jan napisał do chrześcijan: „Dziateczki, strzeżcie się bożków” (1 Jana 5:21).

Członkowie różnych kościołów twierdzą, że obrazy i inne wizerunki są tylko pomocą w przybliżaniu się do przedstawionej osoby i w oddawaniu jej hołdu. Czy rzeczywiście tak jest? W dziele The Encyclopedia of Religion nadmieniono: „Początkowo wizerunki służyły przede wszystkim do celów dydaktycznych i dekoracyjnych, a przynajmniej takie racje przytaczano w ich obronie. Trzeba jednak przyznać, że szybko stały się przedmiotami kultu — szczególnie ikony, charakterystyczne dla kościołów wschodnich”. Tymczasem prorok Izajasz słusznie zapytał: „Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego?” (Izajasza 40:18BT).

Porównaj następujące wersety biblijne: Izajasza 44:13-19; Dzieje 10:25, 26; 17:29; 2 Koryntian 5:7

FAKT:

Bóg nie akceptuje oddawania Mu czci za pomocą obrazów i innych wizerunków

ODRZUĆ MITY, OBSTAWAJ PRZY PRAWDZIE

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej krótkiej analizy kilku nauk, do dziś głoszonych w wielu kościołach? Te „wydumane mity” nie mają nic wspólnego z prostymi i krzepiącymi prawdami zawartymi w Biblii (2 Piotra 1:16, Popowski).

Miej więc otwarty umysł i nie wahaj się sprawdzić, czy to, czego cię do tej pory uczono, znajduje potwierdzenie w Słowie Bożym — źródle prawdy (Jana 17:17). Odczujesz na sobie spełnienie się obietnicy: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:32).