Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Małżeństwo

Małżeństwo

Czy małżeństwo to po prostu umowa między dwojgiem ludzi?

„Co (...) Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mateusza 19:6).

CO MÓWI BIBLIA

Z Bożego punktu widzenia małżeństwo to znacznie więcej niż zwykła umowa czy instytucja społeczna. To święty związek mężczyzny i kobiety. W Biblii powiedziano o Bogu: „Od początku stworzenia ‚On uczynił ich mężczyzną i kobietą. Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę i oboje będą jednym ciałem’ (...). Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, tego niech człowiek nie rozdziela” (Marka 10:6-9; Rodzaju 2:24) *.

Słowa ‛co Bóg wprzągł we wspólne jarzmo’ nie oznaczają, że małżeństwa kojarzone są w niebie. Kierują raczej uwagę na Stwórcę jako Założyciela instytucji małżeństwa, a tym samym podkreślają jej poważny charakter. Pary zgadzające się z biblijnym poglądem na małżeństwo uznają swój związek za święty i nierozerwalny i poczuwają się do większej odpowiedzialności za dbanie o jego pomyślność. Ich szanse na udane małżeństwo rosną jeszcze bardziej, gdy szukają w Biblii wskazówek, jak wywiązywać się z wyznaczonych ról.

 Na czym polega rola męża?

„Mąż jest głową żony” (Efezjan 5:23).

CO MÓWI BIBLIA

Jeśli rodzina ma dobrze funkcjonować, ktoś musi podejmować ostateczne decyzje. W Biblii rolę tę powierzono mężowi. Nie upoważnia go to jednak do tyranizowania rodziny. Nie powinien też uchylać się od swoich obowiązków, gdyż w ten sposób utrudnia żonie darzenie go szacunkiem i przerzuca na jej barki niepotrzebne ciężary. W myśl Bożych wymagań mąż ma się usilnie troszczyć o żonę i szanować ją jako najbliższego i najbardziej zaufanego przyjaciela (1 Tymoteusza 5:8; 1 Piotra 3:7). W Liście do Efezjan 5:28 czytamy: „Mężowie powinni tak miłować swe żony, jak własne ciała”.

Prawdziwie kochający mąż ceni zalety i umiejętności żony i szanuje jej zdanie, zwłaszcza w kwestiach dotyczących wszystkich domowników. Nie upiera się przy swoim tylko dlatego, że jest głową rodziny. Kiedy w rodzinie wiernego sługi Bożego Abrahama wynikł pewien problem i patriarcha ten odrzucił mądrą radę żony, Bóg Jehowa polecił mu: „Posłuchaj jej głosu” (Rodzaju 21:9-12). Abraham pokornie się do tego zastosował, dzięki czemu jego rodzina mogła cieszyć się pokojem i jednością oraz Bożym błogosławieństwem.

Na czym polega rola żony?

„Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom” (1 Piotra 3:1).

CO MÓWI BIBLIA

Na krótko przed stworzeniem żony dla pierwszego mężczyzny Bóg oświadczył: „Człowiekowi nie jest dobrze pozostawać samemu. Uczynię dla niego pomoc jako jego uzupełnienie” (Rodzaju 2:18). Dzięki uzupełnieniu coś staje się kompletne, czyli zupełne, niemające braków. A zatem Bóg stworzył kobietę nie po to, żeby była kopią albo rywalką mężczyzny, ale żeby z nim współpracowała. Razem mogli wykonywać zadanie zlecone im przez Boga — zaludniać ziemię swoim potomstwem (Rodzaju 1:28).

Aby umożliwić kobiecie wywiązywanie się z jej roli, Bóg odpowiednio ją wyposażył — pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Kiedy żona mądrze i z miłością korzysta z tych darów, ma ogromny wkład w to, że małżeństwo jest udane, a mąż czuje się zadowolony i kochany. Takie kobiety są w oczach Bożych cenne i godne pochwały (Przysłów 31:28, 31) *.

^ ak. 5 Według Biblii rozwód dopuszczalny jest tylko w sytuacji, gdy doszło do zdrady (Mateusza 19:9).

^ ak. 14 Wiele pomocnych rad na temat małżeństwa i życia rodzinnego można znaleźć w zamieszczanych na łamach tego czasopisma artykułach z cyklu „Tematyka rodzinna”.