Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?

Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?

Biblijna odpowiedź

 Biblia mówi, że wolą Boga jest, żebyśmy „powstrzymywali się od niemoralnych kontaktów seksualnych” (1 Tesaloniczan 4:3). Użyte w Biblii określenie „niemoralne kontakty seksualne” obejmuje cudzołóstwo, homoseksualizm i stosunki seksualne między mężczyzną i kobietą niebędącymi małżeństwem.

 Dlaczego dla Boga ma to znaczenie, czy para się pobierze, czy nie?

  •   Twórcą małżeństwa jest Bóg. Ustanowił je, kiedy połączył pierwszą parę ludzką (Rodzaju 2:22-24). Nie chciał, żeby mężczyzna i kobieta żyli razem, nie będąc małżeństwem.

  •   Bóg wie, co jest dla ludzi najlepsze. Chce, żeby małżeństwo było trwałym związkiem mężczyzny i kobiety, który będzie służył pożytkowi i ochronie wszystkich członków rodziny. Zastanówmy się nad takim przykładem. Instrukcja od producenta mebli pokazuje, jak złożyć poszczególne elementy we właściwy sposób. Podobnie Bóg daje nam wskazówki, jak zbudować szczęśliwe relacje rodzinne. Zasady Boże zawsze wychodzą na dobre tym, którzy ich przestrzegają (Izajasza 48:17, 18).

    Instrukcja od producenta mebli pokazuje, jak złożyć poszczególne elementy we właściwy sposób. Podobnie Bóg daje nam wskazówki, jak zbudować szczęśliwe relacje rodzinne

  •   Seks pozamałżeński może pociągać za sobą poważne konsekwencje. Na przykład może prowadzić do niechcianej ciąży, chorób przenoszonych drogą płciową i problemów emocjonalnych.

  •   Bóg sprawił, że mężczyźni i kobiety mogą wydawać na świat dzieci. Bóg uważa życie za święte, a możliwość wydawania na świat dzieci to cenny dar. Bóg chce, żebyśmy szanowali ten dar, poważnie traktując ustanowioną przez Niego instytucję małżeństwa (Hebrajczyków 13:4).

 Czy można zamieszkać razem przed ślubem, żeby sprawdzić, czy się do siebie pasuje?

 Kluczem do udanego małżeństwa nie jest „okres próbny”, podczas którego para może mieszkać ze sobą bez zobowiązań i w każdej chwili się rozstać. Związek rozwija się, kiedy obie strony są sobie oddane i wspólnie starają się rozwiązywać problemy a. Zawarcie związku małżeńskiego wzmacnia więzi łączące kobietę i mężczyznę (Mateusza 19:6).

 Jak można zbudować szczęśliwe małżeństwo?

 Doskonałe małżeństwa nie istnieją. Jednak dzięki stosowaniu rad z Biblii można stworzyć szczęśliwy związek. Oto kilka przykładów takich zasad:

a Zobacz artykuł „Szczęśliwe rodziny — oddanie”.