Biblijna odpowiedź

Nasz Stwórca ustalił zasady dotyczące małżeństwa na długo przed prawnym uregulowaniem tej sprawy przez władze świeckie. W pierwszej księdze biblijnej czytamy: „Mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem” (Rodzaju 2:24). Jak podaje biblista William Vine, hebrajskie słowo tłumaczone na „żona” „kryje w sobie myśl o istocie ludzkiej rodzaju żeńskiego” (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words). Jezus potwierdził, że małżeństwo powinni tworzyć „mężczyzna i kobieta” (Mateusza 19:4).

Jak widać, Bóg postanowił, by trwała, bliska więź małżeńska łączyła mężczyznę i kobietę. Stworzył ich tak, żeby nawzajem zaspokajali swoje potrzeby emocjonalne i seksualne i żeby mogli wydawać na świat dzieci.