Przejdź do zawartości

Czy Biblia wypowiada się na temat małżeństw między osobami tej samej płci?

Czy Biblia wypowiada się na temat małżeństw między osobami tej samej płci?

Biblijna odpowiedź

 Nasz Stwórca ustalił zasady dotyczące małżeństwa na długo przed prawnym uregulowaniem tej sprawy przez władze świeckie. W pierwszej księdze biblijnej czytamy: „Mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem” (Rodzaju 2:24). Jak podaje biblista William Vine, hebrajskie słowo tłumaczone na „żona” „kryje w sobie myśl o istocie ludzkiej rodzaju żeńskiego” (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words). Jezus potwierdził, że małżeństwo powinni tworzyć „mężczyzna i kobieta” (Mateusza 19:4).

 Jak widać, Bóg postanowił, by trwała, bliska więź małżeńska łączyła mężczyznę i kobietę. Stworzył ich tak, żeby nawzajem zaspokajali swoje potrzeby emocjonalne i seksualne i żeby mogli wydawać na świat dzieci.