Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o małżeństwach mieszanych?

Biblijna odpowiedź

Bóg aprobuje małżeństwo zawarte przez mężczyznę i kobietę z różnych ras, ponieważ dla Niego wszystkie rasy są równe. Biblia mówi: „U Boga nie ma różnic w traktowaniu ludzi (...) bez względu na to, do jakiego [ktoś] przynależy narodu” (Dzieje 10:34, 35, Biblia Warszawsko-Praska).

Warto przeanalizować jeszcze inne zasady biblijne, które dotyczą małżeństwa i równości ras.

Wszystkie rasy mają wspólnego przodka

Ludzie pochodzą od pierwszego mężczyzny, Adama, i jego żony, Ewy, którą Biblia nazywa „matką wszystkich żyjących” (Rodzaju 3:20). Dlatego w Piśmie Świętym czytamy, że Bóg „z jednego człowieka uczynił wszystkie narody ludzkie” (Dzieje 17:26). Zatem wszyscy ludzie — bez względu na rasę — są jedną rodziną. A co jeśli w twoich stronach panują silne uprzedzenia rasowe lub różnice społeczne?

Mądrzy ludzie ‛wspólnie się naradzają’

Chociaż Bóg akceptuje małżeństwa mieszane, nie wszyscy podzielają Jego pogląd (Izajasza 55:8, 9). Jeśli myślisz o poślubieniu osoby z innej rasy, powinieneś wspólnie z nią omówić następujące kwestie:

  • Jak będziecie sobie radzić z ewentualną presją otoczenia lub rodziny?

  • Jak zamierzacie pomagać swoim dzieciom w przezwyciężaniu uprzedzeń?

Dzięki ‛wspólnemu naradzeniu się’ w tych sprawach łatwiej osiągniecie szczęście w małżeństwie (Przysłów 13:10; 21:5).