Przejdź do zawartości

Czy Bóg akceptuje poligamię?

Czy Bóg akceptuje poligamię?

Biblijna odpowiedź

 Przez jakiś okres Bóg dopuszczał, żeby mężczyźni mieli więcej niż jedną żonę (Rodzaju 4:19; 16:1-4; 29:18-29). Ale to nie On ustanowił poligamię. Adamowi dał za żonę tylko Ewę.

 Bóg upoważnił Jezusa Chrystusa do przywrócenia pierwotnego wzorca małżeństwa — związku monogamicznego (Jana 8:28). Przy pewnej okazji Jezus oświadczył: „Ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział: ‚Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem’” (Mateusza 19:4, 5).

 Jakiś czas później jeden z uczniów Jezusa napisał pod natchnieniem od Boga: „Niech każdy mężczyzna ma własną żonę i niech każda kobieta ma własnego męża” (1 Koryntian 7:2). W Biblii czytamy też, że żonaty mężczyzna, który w zborze chrześcijańskim pełni odpowiedzialne funkcje, musi być „mężem jednej żony” (1 Tymoteusza 3:2, 12).