Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Våre lesere spør

I hvilken forstand er Jesus og hans Far ett?

I hvilken forstand er Jesus og hans Far ett?

«Jeg og Faderen er ett,» sa Jesus. (Johannes 10:30) Noen siterer dette skriftstedet for å bevise at Jesus og hans Far er to personer i en treenig guddom. Var det det Jesus mente?

La oss se på sammenhengen. I vers 25 sa Jesus at han gjorde gjerninger i sin Fars navn. versene 27 til 29 snakket han om symbolske sauer, som hans Far hadde gitt ham. Ingen av disse uttalelsene ville gi noen mening hvis Jesus og hans Far var én og samme person. Det Jesus i virkeligheten sa i disse versene, var: «Min Far og jeg er så nær knyttet til hverandre at ingen kan ta sauene fra meg, like lite som noen kan ta dem fra min Far.» Det er som om en sønn skulle si til sin fars fiende: «Hvis du angriper min far, angriper du meg.» Det er ingen som ville trekke den slutning at denne sønnen og faren hans var samme person. Men alle ville forstå at det var et sterkt enhetens bånd mellom dem.

Jesus og hans Far, Jehova Gud, er også «ett» i den forstand at de er fullstendig enige når det gjelder hensikt, normer og verdier. I motsetning til Satan Djevelen og det første menneskepar, Adam og Eva, hadde Jesus aldri noe ønske om å bli uavhengig av Gud. «Sønnen kan ikke gjøre noe som helst på eget initiativ, men bare det han ser Faderen gjøre,» forklarte Jesus. «For uansett hva Han gjør – det gjør også Sønnen på samme måte.» – Johannes 5:19; 14:10; 17:8.

Det at det er et slikt sterkt enhetens bånd mellom Gud og hans Sønn, Jesus, betyr imidlertid ikke at det er umulig å skille dem fra hverandre. De er to personer. Hver av dem har sin egen personlighet. Jesus har sine egne følelser, tanker og erfaringer og en fri vilje. Men han valgte å underkaste seg sin Fars vilje. Ifølge Lukas 22:42 sa han: «La ikke min vilje skje, men din.» Disse ordene ville ikke ha hatt noen mening hvis det var umulig at hans vilje kunne være i strid med hans Fars vilje. Og hvis Jesus og hans Far var én person, hvordan kunne da Jesus be til Gud og ydmykt erkjenne at det var ting som bare Faderen, og ikke han selv, visste? – Matteus 24:36.

Mange religioner har guder som blir framstilt som personer som tretter og slåss med andre i sin familie. En av gudene i gresk mytologi, Kronos, styrtet sin far, Uranos, og slukte sine egne barn. Dette er virkelig noe helt annet enn den enhet basert på ekte kjærlighet som rår mellom Jehova Gud og hans Sønn, Jesus! Og denne enheten styrker vår kjærlighet til dem. Ja, vi har det uforlignelige privilegium å være i forening med disse to høyeste personene i hele universet. I en bønn sa Jesus med tanke på sine etterfølgere: «Jeg kommer med en anmodning . . . for at de alle skal være ett, liksom du, Far, er i forening med meg og jeg i forening med deg, at også de skal være i forening med oss.» – Johannes 17:20, 21.

Da Jesus sa: «Jeg og Faderen er ett», talte han ikke om en mystisk treenighet, men om en enestående enhet – det næreste bånd som kan eksistere mellom to personer.