Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En nøkkel til å forstå Bibelen

En nøkkel til å forstå Bibelen

«Hvordan vet du at den måten du tolker Bibelen på, er riktig? Den kan jo tolkes på så mange måter!»

Har du hørt noen si dette? Visste du at det er mulig å undersøke Bibelen på en slik måte at den faktisk tolker seg selv? Hemmeligheten er: Hvis versene før og etter en uttalelse ikke klargjør meningen med den, kan man sammenligne uttalelsen med andre vers i Bibelen som handler om det samme emnet. På den måten lar vi Bibelen, ikke vår personlige mening, lede våre tanker.

La oss for eksempel se hva Bibelen lærer om de dødes tilstand. Nedenfor følger seks passasjer som er hentet fra forskjellige steder i Bibelen. Legg merke til at de til sammen danner et harmonisk bilde.

  • «De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten.» – Salme 115:17. *
  • «Sett ikke lit til stormenn, til mennesker, som ikke kan hjelpe. Når de utånder, blir de til jord igjen, da er det forbi med deres planer.» – Salme 146:3, 4.
  • «De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5.
  • «Dødsriket priser deg ikke, ingen døde lovsynger deg . . . De levende er det som priser deg, slik jeg gjør det i dag.» – Jesaja 38:18, 19.
  • «Den som synder, han skal dø.» – Esekiel 18:4.
  • Jesus Kristus sa om sin venn Lasarus, som nylig var død: «‘Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham.’ Da sa disiplene: ‘Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.’ . . . Da sa Jesus rett ut: ‘Lasarus er død.’» – Johannes 11:11–14.

Ser du hva alle disse versene viser? I motsetning til det mange tror, lærer Bibelen at de døde faktisk er døde. De lever ikke – verken i himmelen eller noe annet sted – men det er på en måte som om de er i dyp søvn; de er uten bevissthet. De kan derfor ikke lovsynge Gud; de kan ikke engang tenke eller legge planer. *

Poenget er dette: Når vi undersøker Bibelen etter emnemetoden, ser vi tydelig hva som er dens grunnleggende lære. Denne metoden, som Jehovas vitner bruker, krever naturligvis en viss innsats. (Ordspråkene 2:1–5) Men slik er det med det meste av det som virkelig er noe verdt.

^ avsn. 5 Skriftstedene er hentet fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85.

^ avsn. 11 Bibelen lærer at de døde som er i Guds minne, skal bli ‘vekket’, eller oppreist, til Guds fastsatte tid i framtiden. – Se Job 14:14, 15; Johannes 5:28, 29; Apostlenes gjerninger 24:15.