Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visdomsord for hjertet og helsen

Visdomsord for hjertet og helsen

 Visdomsord for hjertet og helsen

«Et rolig hjerte er legemets liv.» – ORDSPRÅKENE 14:30.

«Et hjerte som gleder seg, er god medisin.» – ORDSPRÅKENE 17:22.

● Disse enkle, men dype uttalelsene kom kong Salomo av Israel med for cirka 3000 år siden. * Men er de riktige? Hva sier moderne legevitenskap?

Et medisinsk tidsskrift (Journal of the American College of Cardiology) skriver om det å være rolig kontra det å ha lett for å bli sint: «Nyere undersøkelser tyder på at det er en skadelig sammenheng mellom sinne og fiendtlighet og CHD [hjerte- og karsykdom].» Tidsskriftet skriver derfor videre: «Det kan være at vellykket forebygging og behandling av CHD innebærer . . . ikke bare konvensjonelle fysiske og farmakologiske terapier, men også psykologisk tilnærming med fokus på sinne og fiendtlighet.» Kort sagt fremmer «et rolig hjerte» god helse, akkurat som Bibelen sier.

«Et hjerte som gleder seg», har en lignende positiv virkning på helsen. Dr. Derek Cox, en leder i helsevesenet i Skottland, sa ifølge en artikkel på BBC News’ nettsider: «Hvis du er lykkelig, er det sannsynlig at du i framtiden får færre problemer med fysisk sykdom enn dem som er ulykkelige.» I den samme artikkelen stod det: «Lykkeligere mennesker har også større beskyttelse mot slike ting som hjertesykdom og slag.»

Hvorfor var Salomo så langt forut for sin tid når det gjaldt visdom? Svaret er enkelt: «Gud fortsatte å gi Salomo visdom og forstand i svært rikt mål.» (1. Kongebok 4:29) Gud gav også de andre bibelskribentene visdom. Gjennom Bibelen, som er skrevet i et enkelt språk, kan vi alle dra nytte av denne visdommen – og det gratis!

Hvorfor ikke gjøre bibellesning til en fast rutine i livet ditt? Millioner av bibellesere har til sin store glede oppdaget at de på den måten får visdom som er til beskyttelse for dem, akkurat som Guds Ord sier: «Når visdommen kommer inn i ditt hjerte og kunnskapen blir liflig for din sjel, [skal] tenkeevnen . . . holde vakt over deg, skjelneevnen . . . verne deg.» (Ordspråkene 2:10, 11) Er ikke dette verdt å tenke på?

[Fotnote]

^ avsn. 4 Ordet «hjerte» i Bibelen brukes vanligvis om hele det indre menneske, deriblant en persons følelser.