Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Hva mangler på dette bildet?

Les 2. Kongebok 5:1, 9–16, 20–27. Se så på bildet. Hva er det som mangler? Skriv svarene på linjene under. Gjør tegningen ferdig ved å tegne en strek fra prikk til prikk, og fargelegg tegningen.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Illustrasjon]

(Se den trykte publikasjonen)

TIL DRØFTELSE:

Hvilke to løgner fortalte Gehasi?

LEDETRÅD: Les 2. Kongebok 5:22, 25.

Hvem visste at Gehasi løy?

LEDETRÅD: Les 2. Kongebok 5:25, 26; 2. Krønikebok 16:9; Hebreerne 4:13.

Hvorfor må du ikke lyve?

LEDETRÅD: Les Ordspråkene 12:22; Johannes 8:44.

FAMILIEAKTIVITET:

Les beretningen i Bibelen høyt sammen. Hvis det er mulig, kan én i familien være fortelleren, mens en annen er Elisja, en tredje er Na’aman og hans tjenere og en fjerde er Gehasi.

Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 8 HISKIA

SPØRSMÅL

A. Hvor gammel var Hiskia da han ble konge i Juda?

B. Jehova gjorde et mirakel for Hiskia ved å forlenge livet hans. Hvor mange år ekstra lot han Hiskia få leve?

C. Sett inn det tallet som mangler. På grunn av Hiskias bønner og hans lojalitet sendte Jehova en engel for å slå i hjel ․․․․․ assyriske soldater.

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde på 700-tallet fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Bodde i Jerusalem

ASSYRIA

Jerusalem

HISKIA

FAKTA

En trofast konge som reparerte og gjenåpnet Guds tempel, ødela ting som hadde med falsk tilbedelse å gjøre, og sa til folk at de skulle feire påskehøytiden. (2. Kongebok 18:4; 2. Krønikebok 29:3; 30:1–6) Selv om faren hans, kong Akas, hadde vært et dårlig eksempel, fortsatte han selv å «holde seg til Jehova». – 2. Kongebok 18:6.

SVAR

A. 25 år. – 2. Kongebok 18:1, 2.

B. 15 år. – 2. Kongebok 20:1–6.

C. 185 000. – 2. Kongebok 19:15, 19, 35, 36.

Folk og land

4. Vi heter Kyrl og Sheen og er seks og ni år gamle. Vi bor på Filippinene. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det på Filippinene? Cirka 62 000, 126 000 eller 172 000?

5. Hvilken prikk viser hvor vi bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

● Løsninger til «FAMILIENS OPPGAVESIDER» står på side 20.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. Vognen til Na’aman.

2. Sekker med sølv.

3. Klær.

4. 172 000.

5. D.