Doorgaan naar inhoud

Leert de Bijbel dat de aarde plat is?

Het antwoord uit de Bijbel

 Nee, de Bijbel leert niet dat de aarde plat is. * Hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, spreekt niets in de Bijbel de wetenschap tegen. Wat de Bijbel zegt is ‘betrouwbaar, voor altijd en eeuwig’ (Psalm 111:8).

 Wat wordt er bedoeld met ‘de vier hoeken van de aarde’?

 De uitdrukkingen ‘de vier hoeken van de aarde’ en ‘de uiteinden van de aarde’ moeten niet letterlijk opgevat worden, alsof de aarde vierkant zou zijn of echte uiteinden zou hebben (Jesaja 11:12; Job 37:3). Deze uitdrukkingen zijn duidelijk beeldspraak en duiden op het hele aardoppervlak. De vier windrichtingen worden in de Bijbel op een soortgelijke manier gebruikt (Lukas 13:29).

 De Hebreeuwse term die met ‘hoeken’ of ‘uiteinden’ is vertaald is kennelijk een idioom dat gebaseerd is op het woord voor ‘vleugels’. The International Standard Bible Encyclopedia zegt: ‘Vogels gebruiken hun vleugels om die over hun jongen uit te spreiden. [Deze Hebreeuwse term] duidt dan ook op de uiteinden van iets dat uitgestrekt is.’ Hetzelfde naslagwerk voegt eraan toe dat de term in Job 37:3 en Jesaja 11:12 op ‘de kust, grenzen of uiteinden van het aardoppervlak’ duidt. *

 Hoe zit het met de locatie waar de Duivel Jezus op de proef stelde?

 In een poging om Jezus op de proef te stellen ‘nam de Duivel hem mee naar een heel hoge berg, en hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien, met hun pracht en praal’ (Mattheüs 4:8). Volgens sommigen leert dit Bijbelverslag dat de hele wereld te zien is vanaf een bepaalde plek en de aarde dus plat zou moeten zijn. Maar de ‘heel hoge berg’ in dit verslag lijkt een metafoor te zijn en niet een echte locatie. Waarom is dat een logische conclusie?

  •   Er bestaat geen letterlijke berg op aarde vanwaar je alle koninkrijken van de wereld kunt zien.

  •   De Duivel liet Jezus niet alleen alle koninkrijken zien, maar ook ‘hun pracht en praal’. Zulke details zouden vanaf een grote afstand niet te zien zijn. Het lijkt er dus op dat de Duivel een soort visioen gebruikte om dat alles aan Jezus te laten zien, zoals je een projector en een scherm kunt gebruiken om iemand foto’s van verschillende plekken op aarde te laten zien.

  •   Het parallelverslag in Lukas 4:5 zegt dat de Duivel Jezus ‘in een ogenblik alle koninkrijken van de bewoonde aarde liet zien’. Normaal gesproken kan geen mens alle koninkrijken in een ogenblik zien, wat suggereert dat de Duivel die op een andere manier liet zien.

^ ¶1 De Bijbel spreekt over God als degene ‘die boven de ronde aarde woont’ (Jesaja 40:22). Sommige naslagwerken laten de mogelijkheid open dat het woord dat met ‘ronde’ is weergegeven bolvormig kan betekenen, hoewel niet alle geleerden het hierover eens zijn. Hoe dan ook, het idee van een platte aarde wordt niet door de Bijbel ondersteund.

^ ¶3 Herziene versie, Deel 2, blz. 4.