Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Ouderwets of zijn tijd ver vooruit?

Ouderwets of zijn tijd ver vooruit?

WETENSCHAP

DE BIJBEL IS GEEN WETENSCHAPPELIJK LEERBOEK MAAR BEVAT WEL UITSPRAKEN DIE HUN TIJD VER VOORUIT WAREN.

Heeft het heelal een begin gehad?

Vooraanstaande wetenschappers waren er ooit van overtuigd dat dat niet zo was. Nu gaan ze er over het algemeen van uit dat het heelal wel een begin heeft gehad. Dat stond al die tijd al duidelijk in de Bijbel (Genesis 1:1).

Welke vorm heeft de aarde?

In de oudheid dachten veel mensen dat de aarde plat was. In de vijfde eeuw v.Chr. kwamen Griekse wetenschappers met het idee dat de aarde een bol was. Maar lang daarvoor, in de achtste eeuw v.Chr., schreef de Bijbelschrijver Jesaja al over de ‘ronde aarde’, waarbij hij een uitdrukking gebruikte die ook met ‘aardbol’ kan worden weergegeven (Jesaja 40:22; voetnoot).

Is de letterlijke hemel aan verval onderhevig?

De Griekse wetenschapper Aristoteles, die in de vierde eeuw v.Chr. leefde, leerde dat verval alleen op aarde plaatsvond en dat de sterrenhemel onveranderlijk en onvergankelijk was. Dat bleef eeuwenlang de gedachte. Maar in de 19de eeuw kwamen wetenschappers met het concept van entropie. Daarbij gaat men ervan uit dat alle materie, in de hemel en op aarde, aan verval onderhevig is. Lord Kelvin, een wetenschapper die betrokken was bij het verder ontwikkelen van dit concept, merkte op dat de Bijbel over hemel en aarde zegt: ‘Ze zullen allemaal verslijten net als kleding’ (Psalm 102:25, 26). Kelvin geloofde dat God, zoals de Bijbel leert, kon voorkomen dat Zijn schepping door dat verval verwoest zou worden (Prediker 1:4).

Hoe blijven planeten zoals de aarde op hun plaats?

Aristoteles leerde dat alle hemellichamen in doorzichtige bollen of sferen zaten. Elke sfeer lag binnen een andere, met de aarde als middelpunt. Tegen de 18de eeuw gingen wetenschappers ervan uit dat sterren en planeten in een lege ruimte zouden kunnen hangen. Maar in het boek Job, dat in de 15de eeuw v.Chr. geschreven is, staat dat de Schepper ‘de aarde ophangt aan niets’ (Job 26:7).

 GENEESKUNDE

DE BIJBEL IS GEEN MEDISCH LEERBOEK MAAR BEVAT WEL PRINCIPES WAARUIT GEAVANCEERDE MEDISCHE KENNIS BLIJKT.

Zieke mensen isoleren

In de wet van Mozes stond dat mensen met een besmettelijke huidziekte geïsoleerd moesten worden. Pas toen in de middeleeuwen de pest uitbrak, gingen artsen dat principe toepassen. Het wordt nog steeds als een effectieve methode gezien (Leviticus hoofdstuk 13 en 14).

Zich wassen na het aanraken van een dood lichaam

Tot laat in de 19de eeuw onderzochten artsen vaak lijken en daarna levende patiënten zonder eerst hun handen te wassen. Dat veroorzaakte veel sterfgevallen. Maar in de wet van Mozes stond dat iedereen die een dood lichaam aanraakte, ceremonieel onrein werd. Er werd zelfs gezegd dat er in zulke gevallen water gebruikt moest worden voor ceremoniële reiniging. Die religieuze gebruiken hadden ook voordelen voor de gezondheid (Numeri 19:11, 19).

Sanitaire hygiëne

Elk jaar sterven ruim een half miljoen kinderen aan diarree, voornamelijk doordat ze in contact komen met menselijke ontlasting. De wet van Mozes zei dat menselijke uitwerpselen begraven moesten worden op een plek waar geen mensen woonden (Deuteronomium 23:13).

Het juiste moment voor besnijdenis

Gods wet schreef voor dat een jongetje besneden moest worden als hij acht dagen oud was (Leviticus 12:3). Bij pasgeboren baby’s bereikt de bloedstolling na de eerste week het normale niveau. In Bijbelse tijden, toen er nog geen geavanceerde medische behandelingen bestonden, was het een bescherming om ruim een week te wachten met de besnijdenis.

Het verband tussen emotionele en fysieke gezondheid

Medische onderzoekers en wetenschappers zeggen dat positieve emoties zoals vreugde, hoop, dankbaarheid en de bereidheid om te vergeven goed zijn voor je gezondheid. De Bijbel zegt: ‘Een vrolijk hart is een goed geneesmiddel, maar een gebroken geest berooft je van je kracht’ (Spreuken 17:22).