Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | HEEFT DE WETENSCHAP DE BIJBEL OVERTROFFEN?

Wetenschap beïnvloedt je leven

Wetenschap beïnvloedt je leven

Volgens een naslagwerk is wetenschap ‘een systematische beschrijving van de wereld en een poging om de onderzochte gegevens te ordenen en samen te vatten aan de hand van wetten en regels’ (Grote Winkler Prins). Dat is moeilijk werk, en vaak frustrerend. Onderzoek kan weken, maanden of zelfs jaren duren. Soms levert al dat harde werk niets op, maar vaak heeft het goede resultaten. Hier volgen een paar voorbeelden.

Een Europees bedrijf heeft met hoogwaardig kunststof en geavanceerde filters een apparaat gemaakt waarmee iemand vervuild water kan drinken zonder ziek te worden. Zulke apparaten zijn gebruikt bij natuurrampen als de aardbeving in Haïti in 2010.

Hoog boven de aarde vormt een netwerk van satellieten het gps (global positioning system). Dit systeem was ontwikkeld voor het leger, maar tegenwoordig helpt het automobilisten, piloten, zeevaarders en wandelaars de weg te vinden. Dankzij de onderzoekers die gps hebben uitgevonden, kun je makkelijker je weg vinden.

Gebruikt u een mobiele telefoon, een computer of internet? Is uw gezondheid verbeterd dankzij de moderne geneeskunde? Gaat u weleens met het vliegtuig op vakantie? Dit zijn maar een paar voordelen die de wetenschap heeft opgeleverd. Wetenschap heeft ons leven positief beïnvloed.

DE GRENZEN VAN MODERNE WETENSCHAP

In een poging hun grenzen te verleggen, doen onderzoekers baanbrekende ontdekkingen. Kernfysici kunnen tegenwoordig in een atoom kijken. Astrofysici kijken miljarden jaren terug in de tijd op zoek naar de oorsprong van het heelal. Onderzoekers zien steeds meer en kijken steeds verder. Ze ontdekken zelfs werelden die onzichtbaar en onbereikbaar zijn. Daarom zijn sommigen van mening dat als de God van de Bijbel bestaat, ze hem moeten kunnen vinden.

Sommige vooraanstaande wetenschappers en filosofen gaan nog verder in hun beweringen. Ze voeren ‘een wetenschappelijk pleidooi tegen het bestaan van God’, zoals wetenschappelijk auteur Amir Aczel het beschrijft. Een bekend natuurkundige beweerde bijvoorbeeld dat ‘het gebrek aan bewijs van een god die een belangrijke rol in het universum speelt, zonder enige twijfel bewijst dat zo’n god niet bestaat’. Anderen zien het werk van de God van de Bijbel als ‘magie’ en ‘bovennatuurlijke fratsen’. *

 Maar de wetenschap heeft niet genoeg kennis over de natuur verzameld om zulke stellige uitspraken te kunnen doen. Ondanks de geboekte vooruitgang erkennen onderzoekers dat er nog veel onbekend en misschien wel onkenbaar is. ‘We zullen nooit alles weten’, zei natuurkundige en Nobelprijswinnaar Steven Weinberg over het begrijpen van de natuur. Professor Martin Rees, een vooraanstaand Brits astronoom, schreef: ‘De mens zal sommige dingen misschien nooit begrijpen.’ De natuur — van de minuscule cel tot het gigantische universum — bevat nog steeds veel geheimen voor de moderne wetenschap. Een paar voorbeelden:

  • Biologen begrijpen de processen die plaatsvinden in een levende cel niet volledig. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe een cel energie omzet, eiwitten maakt en zich deelt.

  • De hele dag bevinden we ons in de greep van de zwaartekracht. Maar wat het is, blijft een mysterie voor natuurkundigen. Ze weten bijvoorbeeld niet precies hoe zwaartekracht je terug naar de grond trekt als je springt of hoe de maan erdoor in een baan rond de aarde blijft draaien.

  • Kosmologen schatten dat 95 procent van het universum onzichtbaar is en ook niet waarneembaar met meetinstrumenten. Ze hebben het over donkere materie en donkere energie. Maar wat het precies is, is nog onbekend.

Er zijn nog meer vraagstukken waar onderzoekers zich het hoofd over breken. Een bekend wetenschappelijk schrijver merkt op: ‘Onze kennis valt in het niet bij onze onwetendheid. Voor mij leidt een leven in de wetenschap tot bewondering en nieuwsgierigheid, niet tot dogmatiek.’

Misschien denkt u dat wetenschap de Bijbel overtroffen heeft en geloof in God overbodig maakt. Maar denk hier eens over na: als zelfs briljante wetenschappers met geavanceerde apparatuur eigenlijk maar weinig van de wereld om zich heen begrijpen, is het dan logisch om zonder goede reden voorbij te gaan aan dingen die buiten het bereik van de wetenschap liggen? Ter afsluiting van een uitgebreid artikel over de geschiedenis en ontwikkeling van astronomie zegt de Encyclopedia Britannica treffend: ‘Na bijna 4000 jaar astronomie is het universum voor ons nog net zo mysterieus als het voor de Babyloniërs moet zijn geweest.’

Jehovah’s Getuigen respecteren het recht dat elk mens heeft om zijn eigen mening te vormen. We proberen het Bijbelse advies op te volgen: ‘Laat uw redelijkheid aan alle mensen bekend worden’ (Filippenzen 4:5). We nodigen u uit om met dezelfde instelling te onderzoeken hoe wetenschap en de Bijbel met elkaar overeenstemmen en elkaar aanvullen.

^ ¶9 Sommigen verwerpen de Bijbel vanwege vroegere en huidige leringen van de kerk, zoals de lering dat de aarde het middelpunt van het universum is of dat God de aarde in zes dagen van 24 uur heeft gemaakt. (Zie het kader ‘ De Bijbel en wetenschappelijke feiten’.)