Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Wat was de „rechterstoel” waar de apostel Paulus naartoe gebracht werd?

Het verslag in Handelingen 18:12, 13 zegt dat Joden in Korinthe Paulus ervan beschuldigden illegaal mensen te bekeren en dat ze hem meenamen naar de „rechterstoel” of bema (een Grieks woord dat „opstap” betekent). Het oude Korinthe had een verhoogd platform in de openlucht, ongeveer in het midden van de agora of marktplaats, die waarschijnlijk heel dicht bij de synagoge lag. Dit podium stond zo dat er een publiek toegesproken kon worden. Het spreekgestoelte was van blauw en wit marmer en was rijk versierd met fijn beeldhouwwerk. Het had ook twee wachtkamers met marmeren banken en mozaïekvloeren.

Het lijkt erop dat dit spreekgestoelte de rechterstoel was waar Paulus tegenover de proconsul Gallio, de Romeinse bestuurder van Achaje, kwam te staan. Vanaf die plek hoorden gezagdragers zaken aan en maakten ze hun vonnis aan de menigte bekend.

In Griekse stadstaten was het gebruikelijk dat mensen zich verzamelden voor een bema, waar alle burgerlijke zaken werden behandeld. De Griekse tekst van zowel Mattheüs 27:19 als Johannes 19:13 zegt dat Pontius Pilatus tijdens Jezus’ berechting de menigte vanaf zijn bema toesprak. (Vergelijk Handelingen 12:21.)

Waarom was de manier waarop Jezus stierf voor sommige Joden aanstootgevend?

Paulus zei over de eerste christenen: „Wij prediken een aan de paal gehangen Christus, voor de joden een oorzaak tot struikelen, maar voor de natiën dwaasheid” (1 Korinthiërs 1:23). Waarom zou de manier waarop Jezus stierf voor sommigen aanstootgevend zijn geweest?

De Bijbelcommentator Ben Witherington III zegt dat de manier waarop Jezus stierf, in het licht van de cultuur van de mensen in het Midden-Oosten in de eerste eeuw „de meest onterende dood was. Het werd niet bezien als de eervolle dood van een martelaar.” Hij zegt verder: „In die cultuur dachten mensen dat de manier waarop je stierf vooral iets zei over je karakter. Jezus werd dus bezien als een schaamteloos figuur, een man die hoogverraad had gepleegd, een man die de straf voor opstandige slaven verdiende.” Tegen die culturele achtergrond is het niet logisch om te beweren dat de eerste christenen het verslag over Jezus’ dood en opstanding verzonnen hebben.