Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe oprechte christenen goede burgers kunnen zijn

Hoe oprechte christenen goede burgers kunnen zijn

 Hoe oprechte christenen goede burgers kunnen zijn

ALS we aan Jezus’ prediking denken, vallen ons twee dingen op. Ten eerste probeerde hij geen politieke instellingen maar mensen te veranderen. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Jezus in zijn Bergrede benadrukte. Vlak voordat hij het erover had dat zijn volgelingen als zout en licht moesten zijn, zei hij dat mensen „die zich bewust zijn van hun geestelijke nood”, hun spirituele behoefte, echt gelukkig zijn. Verder zei hij: „Gelukkig zijn de zachtaardigen, (...) de zuiveren van hart, (...) de vredelievenden” (Mattheüs 5:1-11). Jezus hielp zijn volgelingen in te zien hoe belangrijk het is hun gedachten en gevoelens af te stemmen op Gods norm voor wat goed en fout is, en ook hoe belangrijk het is God met heel hun hart te dienen.

Ten tweede: als Jezus mensen zag lijden, zette zijn medegevoel hem ertoe aan iets aan hun ellende te doen. Maar hij probeerde niet een eind te maken aan alle ellende (Mattheüs 20:30-34). Hij genas zieken, maar ziekte bleef bestaan (Lukas 6:17-19). Hij hielp mensen die onderdrukt werden, maar onrecht bleef bestaan. Hij gaf mensen die honger hadden te eten, maar hongersnood bleef bestaan (Markus 6:41-44).

Leed verlichten en mensen veranderen

Waarom concentreerde Jezus zich op het veranderen van mensen en het verlichten van leed, maar niet op het veranderen van politieke instellingen of het beëindigen van leed? Jezus wist dat God van plan was in de toekomst zijn Koninkrijk te gebruiken om alle menselijke regeringen te verwijderen en de oorzaken van al het leed weg te nemen (Lukas 4:43; 8:1). Toen Jezus’ discipelen hem ertoe probeerden te brengen meer tijd aan genezingen te besteden, zei hij daarom: „Laten wij ergens anders heen gaan, naar de naburige dorpen, opdat ik ook daar kan prediken, want met dat doel ben ik uitgegaan” (Markus 1:32-38). Jezus verlichtte de fysieke klachten van veel mensen, maar gaf prioriteit aan het onderwijzen van Gods woord.

In deze tijd proberen Jehovah’s Getuigen bij hun predikingswerk Jezus na te volgen. Ze worden ertoe bewogen om leed te verlichten door praktische hulp te bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Maar de Getuigen proberen niet het onrecht in de wereld te beëindigen. Ze geloven dat Gods Koninkrijk de oorzaken van al het leed zal wegnemen (Mattheüs 6:10). Net als Jezus doen ze moeite om mensen te veranderen, geen politieke instellingen. Dat is een realistische benadering, want de belangrijkste problemen van de mens liggen niet op politiek maar op moreel gebied.

Goede burgers

Jehovah’s Getuigen geloven ook dat het hun christelijke plicht is om goede burgers te zijn. Daarom respecteren ze de overheid. Met hun publicaties en hun prediking moedigen ze hun medemens aan zich aan de wet te houden. Maar als de overheid iets vraagt wat rechtstreeks tegen Gods wetten ingaat, gaan  ze daar niet in mee. Ze ’gehoorzamen God als regeerder meer dan mensen’ (Handelingen 5:29; Romeinen 13:1-7).

Jehovah’s Getuigen bezoeken iedereen in hun buurt en bieden een gratis Bijbelcursus aan. Door dat onderwijs zijn miljoenen mensen veranderd. Elk jaar worden honderdduizenden mensen geholpen te stoppen met ongezonde gewoonten zoals roken, zwaar drinken, drugsgebruik, gokken en vrije seks. Ze zijn goede burgers met een hoge moraal geworden omdat ze geleerd hebben Bijbelse principes in hun leven toe te passen. (Zie het artikel „De Bijbel verandert levens” op blz. 18.)

Verder helpt Bijbels onderwijs gezinsleden om meer respect voor elkaar te hebben en de communicatie te verbeteren — tussen man en vrouw, ouders en kinderen, en de kinderen onderling. Hierdoor wordt de familieband verstevigd. En sterkere gezinnen zorgen weer voor een sterkere samenleving.

Wat denkt u na het lezen van deze artikelen: keurt de Bijbel degenen goed die religie en politiek vermengen? Het antwoord is duidelijk: nee. Maar het is wel zo dat echte christenen goede burgers moeten zijn. Hoe doen ze dat? Door Jezus’ gebod op te volgen om als zout en als licht voor de wereld te zijn.

Als iemand deze praktische instructies van Christus toepast, zal dat voordelen hebben voor hemzelf en zijn gezin, en ook voor zijn omgeving. Jehovah’s Getuigen zullen u graag meer vertellen over het Bijbelse onderwijsprogramma bij u in de buurt. *

[Voetnoot]

^ ¶12 U kunt ook contact opnemen met Jehovah’s Getuigen via www.watchtower.org

[Inzet op blz. 10]

Jezus probeerde geen politieke instellingen maar mensen te veranderen

[Inzet op blz. 11]

Jehovah’s Getuigen geloven dat het hun plicht is om goede burgers te zijn