Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is de toekomst van religie?

Wat is de toekomst van religie?

 Wat zegt Gods Woord?

Wat is de toekomst van religie?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Zijn alle religies goed?

Er zijn natuurlijk in alle religies wel oprechte mensen te vinden. Zulke mensen blijven bij God niet onopgemerkt en hij geeft om ze. Maar helaas hebben sommigen religie voor verkeerde bedoelingen gebruikt. Vroeger hebben religieuze leiders hun tegenstanders zelfs gemarteld (2 Korinthiërs 4:3, 4; 11:13-15). In deze tijd zijn er nieuwsberichten over religieuze leiders die tot terrorisme aanzetten, oorlog steunen of betrokken zijn bij kindermisbruik. (Lees Mattheüs 24:3-5, 11, 12.)

De Bijbel leert dat er twee soorten religies zijn: ware religie en valse religie. Valse religie onderwijst niet de waarheid over God. Toch wil Jehovah God dat mensen de waarheid over hem weten. (Lees 1 Timotheüs 2:3-5.)

2. Wat is het goede nieuws over religie?

God wil niet dat mensen misleid worden door religies die beweren van hem te houden maar een verkeerde voorstelling van hem geven. Aanhangers van die religies willen zelfs graag vrienden zijn van de wereld, die in de macht ligt van Satan de Duivel (Jakobus 4:4; 1 Johannes 5:19). Religies die hun steun geven aan regeringen van mensen in plaats van trouw te zijn aan God, worden in de Bijbel als een hoer beschreven. Gods Woord noemt haar „Babylon de Grote”. Babylon was de naam van de oude stad waar de valse religie na de zondvloed in Noachs tijd ontstond. Binnenkort zal God ineens een eind maken aan religies die mensen misleiden en onderdrukken. (Lees Openbaring 17:1, 2, 5, 17; 18:8, 23, 24.)

  3. Hoe zal God iedereen gelukkig maken?

Het komende oordeel over valse religie is goed nieuws. Het zal mensen wereldwijd bevrijden van onderdrukking. Ze zullen nooit meer door valse religies misleid worden of verdeeld raken. Iedereen zal verenigd zijn in de aanbidding van de enige ware God. (Lees Jesaja 11:9; Openbaring 18:20, 21; 21:3, 4.)

4. Wat zouden oprechte mensen moeten doen?

Jehovah is oprechte mensen die wereldwijd verspreid zijn over allerlei valse religies niet vergeten. Hij verenigt zulke mensen door ze de waarheid te leren. (Lees Micha 4:2, 5.)

Jehovah neemt mensen die hem willen dienen in zijn gezin van aanbidders op. Zelfs als familie en vrienden er niet blij mee zijn dat we Jehovah gaan dienen, krijgen we er veel voor terug. We worden vrienden van God, krijgen een nieuwe en lieve ’familie’ en kunnen uitzien naar eeuwig leven. (Lees Markus 10:29, 30; 2 Korinthiërs 6:17, 18.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 15 en 16 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratieverantwoording op blz. 16]

The Complete Encyclopedia of Illustration/J. G. Heck