Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Voorbereid zijn op natuurrampen

Voorbereid zijn op natuurrampen

Omdat natuurrampen steeds vaker voorkomen en steeds verwoestender worden, is het goed erover na te denken hoe we ons op een ramp kunnen voorbereiden. Hier volgen enkele praktische tips.

Neem geen risico’s.

„Een verstandig man ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid; een onnadenkend mens gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten”, zegt de Bijbel (Spreuken 22:3, Groot Nieuws Bijbel). Dat is wijze raad die toegepast kan worden op rampen. Als er gewaarschuwd wordt voor een dreigende vulkaanuitbarsting, een mogelijke overstroming of een naderende orkaan of tyfoon, is het verstandig naar een veiliger gebied te vertrekken. Ons leven is meer waard dan een huis of andere materiële dingen.

Sommigen kunnen er misschien voor kiezen niet in een risicogebied te gaan wonen. Een deskundige zegt: „Het rampenrisico is geografisch sterk geconcentreerd. Een heel klein percentage van het aardoppervlak draagt het grootste deel van de risico’s en de meeste toekomstige grote rampen zullen daar plaatsvinden.” Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om laaggelegen kuststreken of gebieden bij breuklijnen in de aardkorst. Als u het kunt vermijden in zulke risicogebieden te gaan wonen of naar een veiliger plek kunt verhuizen, loopt u veel minder kans dat u het slachtoffer wordt van een ramp.

Zorg voor een actieplan.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u toch met een onverwachte noodsituatie te maken krijgen. Het zal veel makkelijker zijn daarmee om te gaan als u een actieplan hebt. Ook dat is een toepassing van de bovenstaande raad in Spreuken 22:3. Hebt u een noodpakket klaarstaan? Zo’n pakket zou volgens 1-2-3 of Disaster Education onder andere het volgende moeten bevatten: een eerstehulpkit, flessen water, houdbaar eten en belangrijke papieren. Het zou ook verstandig zijn met uw gezin te bespreken wat voor rampen er zouden kunnen gebeuren en wat er dan gedaan kan worden.

Hebt u al een noodpakket samengesteld?

Zorg voor een hechte band met God.

Dat kan in alle omstandigheden een hulp zijn. De Bijbel noemt God „de Vader der tedere barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking”. Een ander vers beschrijft hem als de God „die de terneergeslagenen troost” (2 Korinthiërs 1:3, 4; 7:6).

God weet precies wat zijn aanbidders meemaken. Hij is een God van liefde en geeft op verschillende manieren kracht en steun (1 Johannes 4:8). Bidden, niet om een wonder maar om Gods krachtige heilige geest, kan in elke situatie een hulp zijn. De heilige geest kan iemand die het moeilijk heeft Bijbelgedeelten in herinnering brengen die hem kunnen troosten en geruststellen. Gods trouwe aanbidders kunnen zich net zo voelen als David, een koning van het oude Israël, die zei: „Al wandel ik ook in het dal van diepe schaduw, ik vrees niets kwaads, want gij zijt met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij” (Psalm 23:4).

Bidden, niet om een wonder maar om Gods krachtige heilige geest, kan in elke situatie een hulp zijn

Christenen helpen elkaar.

In de eerste eeuw kondigde de christelijke profeet Agabus aan dat „er weldra een grote hongersnood over de gehele bewoonde aarde zou komen, hetgeen ook inderdaad in de tijd van Claudius is gebeurd”. Veel van Jezus’ volgelingen in Judea hadden het heel zwaar door die hongersnood. Wat deden andere christenen toen ze dat hoorden? „Onder de discipelen dan werd besloten om, naar de draagkracht van een ieder van hen, een ondersteuning te zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden” (Handelingen 11:28, 29). Ze toonden hun liefde door hulpgoederen te sturen.

„Ik voelde zijn liefde en bescherming”

Als zich in deze tijd ernstige rampen voordoen, reageren Gods aanbidders net zo. Jehovah’s Getuigen staan erom bekend dat ze hun geloofsgenoten helpen. Toen Chili bijvoorbeeld op 27 februari 2010 door een grote aardbeving werd getroffen, kwamen Jehovah’s Getuigen snel in actie om de slachtoffers te helpen. Karla, die haar huis kwijtraakte door een tsunami, vertelde: „Het was een hele troost dat [Getuigen] uit andere plaatsen er de volgende dag al waren om ons te helpen. Jehovah heeft ons echt getroost via de goedheid van die vrijwilligers. Ik voelde zijn liefde en bescherming.” Haar opa, die geen Getuige is, zei over de hulpactie: „Dit is totaal anders dan wat ik al die jaren in mijn kerk heb gezien.” Het gevolg was dat hij Jehovah’s Getuigen om een Bijbelcursus vroeg.

Christenen helpen elkaar na een ramp

In tijden van nood is het een grote hulp verbonden te zijn met mensen die van God houden. Maar komt er ooit een tijd dat de aarde bevrijd zal zijn van die verschrikkelijke rampen? Laten we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt.