Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Heilig, heilig, heilig is Jehovah”

„Heilig, heilig, heilig is Jehovah”

 Nader dicht tot God

„Heilig, heilig, heilig is Jehovah”

ALS we één woord moesten kiezen om Jehovah God — zijn wezen of aard — te beschrijven, welk woord zou dat dan zijn? In de achtste eeuw v.Chr. kreeg de profeet Jesaja een visioen waarin hij hoorde hoe hemelse schepselen Jehovah prezen. Ze gebruikten daarbij een woord dat een van de belangrijkste aspecten van Jehovah’s wezen beschrijft: heiligheid. Wat Jesaja zag en hoorde, moet niet alleen diepe indruk op ons maken, maar ons ook dichter bij Jehovah brengen. Bij het lezen van Jesaja 6:1-3 is het goed ons voor te stellen dat we bij het visioen aanwezig zijn.

Wat ziet Jesaja? Volgens vers 1 krijgt hij „Jehovah te zien, zittend op een hoge en verheven troon”. Jesaja ziet de Soevereine Heer Jehovah niet echt. Onze ogen kunnen niet in de geestenwereld kijken. De Bijbel zegt duidelijk: „Geen mens heeft ooit God gezien” (Johannes 1:18). Jesaja ziet een visioen *. Maar dat visioen is zo realistisch dat Jesaja met ontzag vervuld is en reageert alsof hij Jehovah echt ziet.

Wat Jesaja nu ziet, heeft misschien geen ander mens in een visioen mogen zien. Hij schrijft: „Serafs stonden boven hem [Jehovah]. Elk had zes vleugels. Met twee hield hij zijn aangezicht bedekt, en met twee hield hij zijn voeten bedekt, en met twee placht hij rond te vliegen” (vers 2). Serafs zijn geesten met een heel hoge positie. Jesaja is de enige Bijbelschrijver die ze noemt. De serafs staan altijd klaar om te doen wat God van ze vraagt. Ze hebben het voorrecht in Gods aanwezigheid te dienen en bedekken hun gezicht en voeten uit eerbied en respect voor Hem.

Jesaja is niet alleen vol ontzag door wat hij ziet, maar ook door wat hij hoort. De serafs beginnen te zingen, als een hemels koor. Jesaja schrijft: „De een riep de ander toe en zei: ’Heilig, heilig, heilig is Jehovah der legerscharen’” (vers 3). Het Hebreeuwse woord dat met „heilig” is vertaald, brengt de gedachte van reinheid en zuiverheid over, en ook van „volledig vrij en afgescheiden zijn van wat zondig is”. Ze zingen — misschien in een ononderbroken beurtzang — het woord „heilig” drie keer, waardoor ze benadrukken dat Jehovah heilig is in de overtreffende trap (Openbaring 4:8). Heiligheid is dus een opvallende eigenschap van Jehovah. Hij is zonder fouten en door en door zuiver en rein.

Jehovah’s heiligheid zou ons dichter bij hem moeten brengen. Waarom? In tegenstelling tot menselijke regeerders die misschien corrupt worden en hun macht gaan misbruiken, is Jehovah helemaal vrij van zonde. Zijn heiligheid is dus een garantie dat hij altijd de ideale Vader, een rechtvaardige Regeerder en een onpartijdige Rechter zal zijn. We hebben alle reden om erop te vertrouwen dat de God die volkomen heilig is, ons nooit zal teleurstellen.

Bijbelleesgedeelte voor december:

Jesaja 1-23

[Voetnoot]

^ ¶2 Een Bijbelse encyclopedie legt uit: „Wanneer iemand een visioen van God ontving terwijl hij wakker was, schijnt het dat de indruk in zijn bewuste geest werd geprent. Hij kon zich het visioen later herinneren en het in zijn eigen woorden beschrijven of optekenen” (Inzicht in de Schrift, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen).

[Inzet op blz. 26]

Jehovah’s heiligheid moet ons dichter bij hem brengen