Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Natuurrampen — Waarom zo veel?

Natuurrampen — Waarom zo veel?

RAMPEN lijken bijna dagelijks in het nieuws te zijn. Meer mensen dan ooit worden het slachtoffer van de een of andere catastrofe. Het Belgische Onderzoekscentrum voor de Epidemiologie van Rampen bericht dat er alleen al in 2010 373 rampen zijn geweest, waar minstens 296.000 mensen bij omkwamen.

Het aantal rampen is de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk toegenomen. Tussen 1975 en 1999 werden er bijvoorbeeld jaarlijks nog geen 300 rampen gerapporteerd. Maar tussen 2000 en 2010 waren er gemiddeld bijna 400 rampen per jaar. Misschien vraagt u zich af: waarom zijn er nu zo veel rampen?

Veel mensen denken dat God de rampen veroorzaakt die zo veel ellende aanrichten, maar dat is niet waar. Toch is in de Bijbel wel voorspeld dat er in deze tijd rampen zouden gebeuren. In Mattheüs 24:7, 8 staan bijvoorbeeld Jezus’ woorden: „Er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid.” Waarom voorspelde Jezus deze dingen, en wat betekent dat voor ons?

Jezus, Gods Zoon, beantwoordde hier de vraag: „Wat zal het teken zijn (...) van het besluit van het samenstel van dingen?” (Mattheüs 24:3) Hij noemde verschillende dingen die zouden gebeuren, waaronder rampen zoals de bovengenoemde. Daarna deed hij de belangrijke uitspraak: „Wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrijk Gods nabij is” (Lukas 21:31). Die natuurrampen zijn dus van grote betekenis voor ons. Ze wijzen erop dat er ingrijpende veranderingen voor de deur staan.

Factoren die rampen in de hand werken

Veel mensen vragen zich toch nog af: als God niet verantwoordelijk is voor de rampen, wie of wat dan wel? Om hier antwoord op te krijgen moeten we een belangrijk feit erkennen dat in de Bijbel staat: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” (1 Johannes  5:19). Het is dus niet God die verantwoordelijk is voor de ellende in de wereld, maar vaak is het zijn vijand, „de goddeloze”, die in de Bijbel ook wel „de Duivel” wordt genoemd (Openbaring 12:9, 12).

Deze vijand van God denkt alleen aan zijn eigen belangen en ziet mensen als wegwerpartikelen. Omdat hij de hele wereld in zijn macht heeft, heeft hij bij mensen dezelfde mentaliteit bevorderd. De Bijbel wees hier al op door over „de laatste dagen” te voorspellen: „De mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig” (2 Timotheüs 3:1, 2). Het hoeft ons dus niet te verbazen dat de Duivel een wereldwijd systeem heeft gecreëerd dat gebaseerd is op zulke en andere slechte eigenschappen. Hij moedigt aan tot egoïsme en hebzucht, waardoor er vaak situaties ontstaan waarbij mensen gevaar lopen.

Hoe werkt het huidige egoïstische systeem rampen in de hand? In een rapport van de Verenigde Naties over rampen staat: „Mensen wonen te vaak geconcentreerd in risicogebieden, zoals plaatsen waar overstromingsgevaar is. Daarnaast wordt het milieu kwetsbaarder door de verwoesting van bossen en moeraslanden. En dan is er nog de dreiging van wereldwijde klimaatverandering en stijgende zeespiegels als gevolg van toegenomen concentraties broeikasgas (...) veroorzaakt door menselijk handelen.” Hoewel veel van dat „menselijk handelen” zogenaamd in het belang van economische vooruitgang is, wordt het eigenlijk ingegeven door het egoïsme en de hebzucht waarvan de wereld doortrokken is.

Veel deskundigen erkennen dan ook dat onzorgvuldig menselijk handelen de verwoestende gevolgen van rampen verergert. Eigenlijk spelen mensen de Duivel in de kaart door een systeem te ondersteunen dat de impact van rampen vergroot.

Veel rampen zijn dus het gevolg van de onzorgvuldigheid van mensen. Bepaalde rampen zouden niet zo verwoestend zijn geweest als ze zich ergens anders hadden voorgedaan. In veel delen van de wereld heeft een natuurramp veel ergere gevolgen gehad door de achterbakse daden van gewetenloze figuren of doordat grote aantallen mensen door de economische of sociale ongelijkheid in de wereld noodgedwongen in een risicogebied woonden. En natuurlijk worden rampen niet altijd veroorzaakt door fouten of nalatigheid van mensen, maar soms ook door tijd en toeval (Prediker 9:11).

Maar hoe zou u zich op een eventuele natuurramp kunnen voorbereiden? Wat zou u kunnen doen om de gevolgen te beperken? Daar gaat het volgende artikel over.