Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zal de aarde 2012 overleven?

Zal de aarde 2012 overleven?

 Veelgestelde vragen

Zal de aarde 2012 overleven?

▪ „Frans dorp wordt overspoeld met apocalyps-gelovigen (...) Ze denken dat het einde van de wereld op 21 december 2012 komt. Dan eindigt op de oude Mayakalender een cyclus van 5125 jaar” (BBC News).

Ondanks onheilsprofetieën van religieuze leiders, pseudowetenschappers en andere 21ste-eeuwse voorspellers zal de aarde nog heel lang blijven bestaan. Ja, de aarde zal 2012 overleven, en niet alleen dat jaar maar ook alle jaren die daarna nog komen.

De Bijbel zegt: „Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan” (Prediker 1:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Ook interessant zijn de woorden in Jesaja 45:18: „Dit heeft Jehovah gezegd, (...) de Formeerder van de aarde en de Maker ervan, Hij, die haar stevig heeft bevestigd, die haar niet louter voor niets heeft geschapen, die haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden: ’Ik ben Jehovah, en er is geen ander.’”

Zou een liefhebbende vader uren besteden aan het ontwerpen en bouwen van een speelgoedbootje voor zijn zoon of een poppenhuis voor zijn dochter, en het dan nadat hij het gegeven heeft kapotmaken? Dat zou gemeen zijn. Zo heeft God de aarde speciaal voor de mensen gemaakt. Hij zei tegen Adam en Eva, de eerste mensen: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar.” Daarna „zag God alles wat hij gemaakt had en zie! het was zeer goed” (Genesis 1:27, 28, 31). Jehovah God is niet afgestapt van zijn plannen met de aarde; hij zal niet toelaten dat de aarde vernietigd wordt. Hij zei nadrukkelijk over alles wat hij heeft beloofd: „Het zal niet zonder resultaten tot mij terugkeren, maar het zal stellig datgene doen waarin ik behagen heb geschept, en het zal stellig succes hebben in dat waarvoor ik het heb gezonden” (Jesaja 55:11).

Maar het is wel Jehovah’s wil „hen te verderven die de aarde verderven” (Openbaring 11:18). In zijn Woord belooft hij: „De oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven. Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt” (Spreuken 2:21, 22).

Wanneer zal dat gebeuren? Dat weet geen enkel mens. Jezus zei: „Van die dag of het uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader” (Markus 13:32). Jehovah’s Getuigen proberen niet te voorspellen wanneer God de slechte mensen zal vernietigen. Ze letten wel op „het teken” van het einde en geloven dat we in de „laatste dagen” leven, zoals de Bijbel het noemt, maar ze weten niet wanneer „het einde” precies komt (Markus 13:4-8, 33; 2 Timotheüs 3:1). Dat laten ze aan hun hemelse Vader en zijn Zoon over.

Ondertussen prediken Jehovah’s Getuigen het goede nieuws van Gods koninkrijk, de hemelse regering die de aarde zal besturen en er een vredig paradijs van zal maken. De Bijbel belooft: „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

[Illustratieverantwoording op blz. 10]

Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center