Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Extreem weer: Kan de Bijbel helpen ermee om te gaan?

Extreem weer: Kan de Bijbel helpen ermee om te gaan?

 Bent u een van de miljoenen mensen die door extreem weer getroffen zijn? Gevaarlijk weer en de verwoesting die er het gevolg van is, kan veel verschillende vormen aannemen. Orkanen, tyfoons, cyclonen en tornado’s veroorzaken vaak stormvloeden, overstromingen en stormschade. Zware regenval kan aardverschuivingen veroorzaken, en blikseminslagen tijdens een storm kunnen verwoestende bosbranden veroorzaken. Droogte, hittegolven en winterstormen kunnen ook veel schade aanrichten.

 In veel delen van de wereld nemen weergerelateerde rampen in aantal en intensiteit toe. ‘Het aantal mensen dat door rampen wordt getroffen neemt ook toe,’ meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, ‘want er zijn steeds meer overstromingen, stormen en droogten die mensenlevens eisen en middelen van bestaan verwoesten, en elk jaar raken miljoenen mensen hun huis kwijt.’

 Zulke rampen veroorzaken niet alleen fysiek maar ook emotioneel leed. Mensen raken getraumatiseerd doordat ze hun bezittingen, hun huis of zelfs een dierbare verliezen.

 Als u door extreem weer getroffen bent, kan de Bijbel u helpen ermee om te gaan. De Bijbel biedt troost, hoop en praktische adviezen die talloze slachtoffers van weergerelateerde rampen hebben geholpen (Romeinen 15:4). De Bijbel beantwoordt ook belangrijke vragen waar velen mee zitten: Waarom heeft God dit toegelaten? Word ik door hem gestraft?

Het extreme weer van nu is geen straf van God

 De Bijbel leert dat God niet verantwoordelijk is voor het lijden van mensen. Er staat in dat ‘God niet met slechte dingen kan worden beproefd en daar zelf ook niemand mee beproeft’ (Jakobus 1:13). Het extreme weer waar we tegenwoordig mee te maken hebben, wordt dus niet door hem veroorzaakt.

 Het is waar dat in de Bijbel gebeurtenissen worden beschreven waarbij God natuurkrachten gebruikte om slechte mensen te straffen. Maar die gebeurtenissen waren heel anders dan het extreme weer van nu. De extreme weersomstandigheden van nu komen onaangekondigd en treffen zowel goede als slechte mensen. Maar bij de gebeurtenissen in de Bijbel beschermde God onschuldige mensen altijd, waarschuwde hij altijd op tijd en legde hij altijd uit waarom hij iets deed. In de tijd van Noach bijvoorbeeld legde God uit waarom hij de zondvloed liet komen, waarschuwde hij van tevoren en beschermde hij Noach en zijn gezin (Genesis 6:13; 2 Petrus 2:5).

 Zie voor meer redenen waarom we weten dat de natuurrampen van nu geen straf van God zijn het artikel ‘Wat zegt de Bijbel over natuurrampen?

God geeft om slachtoffers van extreem weer

 De Bijbel leert dat Jehovah a een zorgzame en meelevende God is. Sta eens stil bij de volgende vertroostende verzen.

 •  Jesaja 63:9: ‘In al hun ellende was het ellendig voor hem.’

   Betekenis: Het raakt Jehovah echt als anderen lijden.

 •  1 Petrus 5:7: ‘Hij geeft om je.’

   Betekenis: Jehovah vindt het belangrijk dat het goed met ons gaat.

 Jehovah’s zorgzaamheid en medeleven motiveren hem tot actie. Hij geeft troost via de Bijbel: daarin staan praktische adviezen en een betrouwbare hoop op een toekomst zonder weergerelateerde rampen (2 Korinthiërs 1:3, 4).

Wanneer extreem weer geen probleem meer zal zijn

 In de Bijbel belooft Jehovah om ons ‘een toekomst en een hoop te geven’ (Jeremia 29:11). Het is zijn bedoeling dat de aarde een paradijs wordt en dat mensen erop kunnen wonen zonder angst voor het weer (Genesis 1:28; 2:15; Jesaja 32:18).

 God zal dat realiseren via zijn Koninkrijk, een regering in de hemel onder leiding van Jezus (Mattheüs 6:10). Jezus heeft zowel de wijsheid als de macht om natuurrampen te voorkomen. Toen Jezus op aarde was, bewees hij dat hij de macht heeft over het weer (Markus 4:37-41). Hij zal met verstand en wijsheid regeren en de mensen leren hoe ze goed voor het milieu kunnen zorgen en in harmonie met de natuur kunnen leven (Jesaja 11:2). Onder leiding van Jezus zullen mensen nooit meer het slachtoffer worden van extreem weer.

 U vraagt zich misschien af: wanneer gaat Jezus zijn macht gebruiken om het weer te beheersen? Zie voor het antwoord op die vraag het artikel ‘Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren?

Hoe je nu met extreem weer kunt omgaan

 De adviezen in de Bijbel kunnen voor, tijdens en na extreem weer een hulp zijn.

 •   Voor: Bereid u voor, zodat u snel kunt reageren.

   Wat de Bijbel zegt: ‘Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich, maar wie onervaren is gaat gewoon door en moet de gevolgen dragen’ (Spreuken 22:3).

   Betekenis: Denk van tevoren na over de mogelijke risico’s, zodat u snel kunt reageren en uw gezin in veiligheid kunt brengen.

   Ervaring: ‘Toen we moesten vluchten voor de bosbrand, waren we al voorbereid. We hadden ons noodpakket klaarstaan. We hadden onze medicijnen. We hadden onze kleren. Overal om ons heen waren mensen in paniek en konden ze niet helder nadenken. Maar wij hadden alles wat we nodig hadden. Ik ben daar heel dankbaar voor.’ — Tamara (Californië, VS).

 •   Tijdens: Focus op het allerbelangrijkste.

   Wat de Bijbel zegt: ‘Ook al heeft iemand nog zo veel, hij dankt zijn leven niet aan zijn bezittingen’ (Lukas 12:15).

   Betekenis: Uw leven is belangrijker dan uw bezittingen.

   Ervaring: ‘Toen tyfoon Lawin b ons huis verwoestte, kon ik niet helder nadenken over wat ik moest doen. Wat ik wel deed was intens tot Jehovah bidden. Ik besefte dat we alleen maar spullen verloren hadden, niet ons leven.’ — Leslie (Filipijnen).

 •   Na: Bekijk het per dag.

   Wat de Bijbel zegt: ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen’ (Mattheüs 6:34).

   Betekenis: Maak u niet te bezorgd om dingen die in de toekomst kunnen gebeuren.

   Ervaring: ‘Toen door orkaan Irma mijn huis onder water stond, moest ik meer beslissingen nemen dan ooit en was ik enorm gestrest. Ik probeerde het Bijbelse advies op te volgen om het per dag te bekijken. Ik ontdekte toen dat ik met Jehovah’s hulp veel meer aankan dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.’ — Sally (Florida, VS).

 Zie voor meer praktische adviezen het artikel ‘Een ramp! Tips die levens kunnen redden’.

a Jehovah is Gods persoonlijke naam (Psalm 83:18).

b Ook bekend als tyfoon Haima.