DE WACHTTOREN december 2011

COVERONDERWERP

Straft God ons?

Hoe komt het dat er steeds meer natuurrampen lijken te gebeuren?

COVERONDERWERP

Natuurrampen — Waarom zo veel?

Jezus voorspelde een toename van rampen. Wat betekent dat voor ons?

COVERONDERWERP

Voorbereid zijn op natuurrampen

Welke praktische stappen moet u nemen om voorbereid te zijn? Hoe kan een hechte band met God u helpen?

COVERONDERWERP

Geen rampen meer!

Het lijkt erop dat er altijd natuurrampen zullen zijn, maar de Bijbel geeft redenen om op een verandering te hopen.

ONDERWIJS JE KINDEREN

Ze werden „Zonen van de donder” genoemd

Leer hoe je anderen moet behandelen door het verhaal van Jakobus en Johannes te lezen.