Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen van lezers

Vragen van lezers

Wat was de Joodse tempelpolitie? Wat waren hun taken?

Er waren heel wat taken die werden gedaan door Levieten die geen priesters waren. Zo deden sommige dienst als een soort politie. Het hoofd van de tempelwachters had de leiding over hen. De Joodse schrijver Philo beschrijft de taken van deze functionarissen als volgt: ‘Sommigen van hen zijn als poortwachters bij de deuren geposteerd, bij de ingangen, en andere staan binnen [het tempelterrein], vóór het heiligdom, om te voorkomen dat onbevoegden er, bedoeld of onbedoeld, voet zetten. Sommige patrouilleren er bij toerbeurt. Er wordt volgens een schema dag en nacht gewaakt.’

Dit politiekorps stond in dienst van het Sanhedrin. Het was de enige Joodse gewapende eenheid die de Romeinen toestonden.

De Bijbelgeleerde Joachim Jeremias zegt: ‘Jezus’ verwijt bij zijn arrestatie, dat hij dag na dag in de tempel aan het onderwijzen was en niet was opgepakt (Matt. 26.55), is het best te begrijpen als het de tempelpolitie was die hem kwam arresteren.’ Dezelfde schrijver is van mening dat ook degenen die bij een eerdere gelegenheid gestuurd waren om Jezus te arresteren tot de tempelpolitie behoorden (Joh. 7:32, 45, 46). Later werd het hoofd van de tempelwachters er met zijn beambten op uitgestuurd om Jezus’ discipelen naar het Sanhedrin te halen. Waarschijnlijk was het ook de tempelpolitie die Paulus de tempel uit sleurde (Hand. 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30).