Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 11

Ben je klaar voor de doop?

Ben je klaar voor de doop?

‘De doop (...) is wat jullie nu redt.’ — 1 PETR. 3:21.

LIED 28 Vriendschap met Jehovah

VOORUITBLIK *

1. Wat moet je doen voordat je aan de bouw van een huis begint?

STEL, je besluit een huis te bouwen. Je weet precies wat voor huis je wilt. Kun je dan meteen spullen gaan kopen om met de bouw te beginnen? Nee, voordat je begint moet je nog iets belangrijks doen. Je moet berekenen wat het je gaat kosten. Anders weet je niet of je wel genoeg geld hebt voor de bouw van het huis. Als je van tevoren de kosten berekent, is de kans groter dat je je nieuwe huis kunt afmaken.

2. Waar moet je volgens Lukas 14:27-30 goed over nadenken voordat je je laat dopen?

2 Heb je zo veel liefde en waardering voor Jehovah dat je overweegt je te laten dopen? Dan sta je voor een vergelijkbare beslissing als iemand die een huis wil bouwen. Denk maar aan Jezus’ woorden in Lukas 14:27-30. (Lees.) Jezus had het erover wat het betekent zijn discipel te zijn. Om hem te volgen moet je niet terugschrikken voor ‘de kosten’: de uitdagingen en de offers (Luk. 9:23-26; 12:51-53). Denk er dus voordat je je laat dopen goed over na wat erbij betrokken is. Dan zul je beter voorbereid zijn om God als gedoopte christen trouw te blijven dienen.

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Is het ‘de kosten’ waard een gedoopte discipel van Christus te worden? Absoluut. De doop opent de deur naar een heleboel zegeningen — nu en in de toekomst. Laten we eens een paar belangrijke vragen over de doop bespreken. Dat zal je helpen te bepalen of je klaar bent voor de doop.

 WAT JE MOET WETEN OVER OPDRACHT EN DOOP

4. (a) Wat houdt het in je op te dragen? (b) Wat wil het zeggen jezelf ‘weg te cijferen’, zoals Mattheüs 16:24 zegt?

4 Wat houdt het in je op te dragen? Voordat je gedoopt kunt worden, moet je je opdragen. Dat houdt in dat je Jehovah in een oprecht gebed vertelt dat je je leven zult gebruiken om hem voor eeuwig te dienen. Als je je aan God opdraagt, moet je jezelf ‘wegcijferen’. (Lees Mattheüs 16:24.) Je bent dan van Jehovah, en dat is een groot voorrecht (Rom. 14:8). Je zegt tegen hem dat vanaf dat moment je dienst voor hem en niet je eigen wil centraal staat in je leven. Je opdracht is een gelofte, een plechtige belofte aan God. Jehovah dwingt niemand om die gelofte te doen. Maar als je een gelofte doet, verwacht hij dat je die nakomt (Ps. 116:12, 14).

5. Wat is het verschil tussen je opdracht en je doop?

5 Wat is het verschil tussen je opdracht en je doop? Je opdracht is een persoonlijke zaak, iets tussen jou en Jehovah. De doop gebeurt in het openbaar, meestal op een kringvergadering of congres, waar anderen het kunnen zien. Als je wordt gedoopt, laat je anderen zien dat je je al hebt opgedragen aan Jehovah. * Door je doop weten ze dat je Jehovah, je God, liefhebt met je hele hart, ziel, verstand en kracht en dat je vastbesloten bent hem eeuwig te dienen (Mark. 12:30).

6-7. Wat zijn volgens 1 Petrus 3:18-22 twee redenen waarom het nodig is je te laten dopen?

6 Is het echt nodig je te laten dopen? Denk eens na over de woorden in 1 Petrus 3:18-22. (Lees.) Net zoals de ark een zichtbaar bewijs was van Noachs geloof, zo is je doop een zichtbaar bewijs van je opdracht aan Jehovah. Maar is de doop echt noodzakelijk? Ja. Petrus liet uitkomen waarom. Ten eerste is het de doop die ‘je redt’. De doop kan je redden als je de noodzakelijke stappen hebt gedaan om te laten zien dat je in Jezus gelooft en ervan overtuigd bent dat hij voor ons is gestorven, tot leven in de hemel werd opgewekt en nu ‘aan Gods rechterhand’ zit.

7 Ten tweede krijg je door de doop ‘een goed geweten’. Als je je aan God opdraagt en laat dopen, kom je in een speciale verhouding tot hem. Omdat je oprecht berouw hebt en in de losprijs gelooft, vergeeft hij je zonden. Je kunt dus tegenover hem een goed geweten hebben.

8. Wat moet de reden zijn voor je besluit je te laten dopen?

8 Wat moet de reden zijn voor je besluit je te laten dopen? Door je grondige studie van de Bijbel heb je veel geleerd over Jehovah, hoe hij is en wat hij doet. Wat je over hem hebt geleerd, heeft je hart geraakt waardoor je heel veel van hem bent gaan houden. Je liefde voor Jehovah moet de belangrijkste reden zijn om je te laten dopen.

9. Wat houdt het in te worden gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, zoals in Mattheüs 28:19, 20 staat?

9 Je besluit om je te laten dopen moet ook gebaseerd zijn op de Bijbelse waarheden die je hebt aanvaard. Denk maar aan wat Jezus zei toen hij de opdracht gaf om discipelen te maken. (Lees Mattheüs 28:19, 20.) Volgens Jezus moet je gedoopt worden ‘in de naam van de  Vader en van de Zoon en van de heilige geest’. Wat houdt dat in? Je moet met heel je hart geloven in de Bijbelse waarheden over Jehovah, zijn Zoon en de heilige geest. Dat zijn krachtige waarheden die echt je hart kunnen raken (Hebr. 4:12). Laten we er eens een paar doornemen.

10-11. Welke waarheden over de Vader heb je geleerd en aanvaard?

10 Denk nog eens terug aan de volgende waarheden over de Vader die je hebt geleerd. Zijn ‘naam is Jehovah’, hij ‘is de Allerhoogste over de hele aarde’ en hij alleen is ‘de ware God’ (Ps. 83:18; Jes. 37:16). Hij is onze Schepper en ‘redding behoort Jehovah toe’ (Ps. 3:8; 36:9). Hij heeft regelingen getroffen om ons te bevrijden van zonde en de dood en hij heeft ons het vooruitzicht op eeuwig leven gegeven (Joh. 17:3). Door je opdracht en doop laat je zien dat je een van Jehovah’s Getuigen bent (Jes. 43:10-12). Je wordt deel van een internationale familie van aanbidders die trots Gods naam dragen en aan anderen bekendmaken (Ps. 86:12).

11 Wat is het een eer te begrijpen wat de Bijbel over de Vader leert! Als je die kostbare waarheden accepteert, word je ertoe bewogen je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen.

12-13. Welke waarheden over de Zoon heb je geleerd en aanvaard?

12 Hoe reageerde je toen je de volgende waarheden over de Zoon leerde? Jezus is de op een na belangrijkste persoon in het universum. Hij is onze Loskoper. Hij gaf bereidwillig zijn leven voor ons. Als je door je daden laat zien dat je in de losprijs gelooft, kunnen je zonden worden vergeven, kun je een vriendschap met God ontwikkelen en kun je eeuwig leven krijgen (Joh. 3:16). Jezus is onze Hogepriester. Hij wil ons helpen ons voordeel te doen met de losprijs en een hechte band met God te hebben (Hebr. 4:15; 7:24, 25). Omdat hij de Koning van Gods Koninkrijk is, zal Jehovah hem gebruiken om zijn naam te heiligen, een eind te maken aan slechtheid en in het komende paradijs eeuwige zegeningen te brengen (Matth. 6:9, 10; Openb. 11:15). Jezus is ons rolmodel (1 Petr. 2:21). Hij gaf ons het voorbeeld door zijn leven te wijden aan het doen van Gods wil (Joh. 4:34).

13 Als je aanvaardt wat de Bijbel over Jezus leert, ga je van Gods geliefde Zoon houden. Uit liefde zul je je leven willen gebruiken om net als Jezus Gods wil te doen. Daardoor voel je je gedrongen je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen.

14-15. Welke waarheden over de heilige geest heb je geleerd en aanvaard?

14 Wat dacht je toen je de volgende waarheden over de heilige geest leerde? Het is geen persoon maar Gods actieve kracht. Jehovah gebruikte zijn geest om het schrijven van de Bijbel te inspireren, en de geest helpt je te begrijpen en toe te passen wat je erin leest (Joh. 14:26; 2 Petr. 1:21). Via zijn geest geeft Jehovah je ‘de kracht die wat normaal is te boven gaat’ (2 Kor. 4:7). De geest geeft je de kracht om het goede nieuws te prediken, verleiding te weerstaan, met ontmoediging om te gaan en beproevingen te doorstaan. De geest kan een vrucht in je voortbrengen die uit prachtige eigenschappen bestaat (Gal. 5:22). God geeft zijn geest graag aan degenen die op hem  vertrouwen en hem er oprecht om vragen (Luk. 11:13).

15 Wat is het geruststellend te weten dat Jehovah’s aanbidders erop kunnen vertrouwen dat de geest ze zal helpen hem te dienen! Als je de waarheden aanvaardt die je over de heilige geest hebt geleerd, word je ertoe bewogen je aan God op te dragen en je te laten dopen.

16. Wat hebben we tot nu toe geleerd?

16 De beslissing om je aan God op te dragen en te laten dopen is een belangrijke stap. Zoals we hebben gezien, moet je niet terugschrikken voor ‘de kosten’: de uitdagingen en de offers. Maar de zegeningen overtreffen de kosten. Door de doop kun je worden gered en krijg je een goed geweten tegenover God. Je liefde voor Jehovah God moet de belangrijkste reden zijn om te besluiten je te laten dopen. Je moet ook met heel je hart geloven in de waarheden die je hebt geleerd over de Vader, de Zoon en de heilige geest. Denk je na alles wat we tot nu toe hebben besproken dat je klaar bent voor de doop?

WAT JE MOET DOEN VÓÓR JE DOOP

17. Wat zijn enkele stappen die tot de doop leiden?

17 Als je denkt dat je klaar bent voor de doop, heb je ongetwijfeld al stappen gedaan om een goede band met Jehovah op te bouwen. * Door je geregelde studie van de Bijbel heb je veel geleerd over Jehovah en Jezus. Je hebt geloof ontwikkeld (Hebr. 11:6). Je vertrouwt volledig op Jehovah’s beloften in de Bijbel en bent ervan overtuigd dat je geloof in Jezus’ offer je kan bevrijden van zonde en de dood. Je hebt berouw van je zonden: je hebt diepe spijt van verkeerde dingen die je hebt gedaan en hebt Jehovah om vergeving gevraagd. Je hebt je ‘omgekeerd’: je hebt je vroegere slechte levenswijze de rug toegekeerd en bent begonnen te leven zoals God graag wil (Hand. 3:19). Je vertelt anderen graag over je geloof. Je voldeed aan de vereisten om een ongedoopte verkondiger te worden en predikt nu samen met de gemeente (Matth. 24:14). Jehovah is trots op je omdat je die noodzakelijke stappen hebt gedaan. Je hebt echt zijn hart verheugd (Spr. 27:11).

18. Wat moet je nog meer doen voordat je gedoopt kunt worden?

18 Voordat je gedoopt kunt worden, zijn er nog een paar dingen die je moet doen. Zoals we al hebben gezien, moet je je aan God opdragen. Beloof hem in een persoonlijk gebed vanuit je hart dat je je leven zult gebruiken om zijn wil te doen (1 Petr. 4:2). Laat vervolgens de coördinator van het lichaam van ouderlingen weten dat je gedoopt wilt worden. Hij zal een paar ouderlingen vragen met je samen  te komen. Daar hoef je je niet druk om te maken. Die lieve broeders kennen je ongetwijfeld al en houden van je. Ze zullen de basisleerstellingen van de Bijbel met je doornemen. Ze willen nagaan of je die leerstellingen begrijpt en of je beseft hoe belangrijk de opdracht en de doop zijn. Als ze vinden dat je er klaar voor bent, zullen ze je laten weten dat je op de volgende kringvergadering of het volgende congres gedoopt kunt worden.

WAT JE MOET DOEN NA JE DOOP

19-20. Wat moet je na je doop doen, en hoe kun je dat doen?

19 Wat moet je doen als je eenmaal gedoopt bent? * Bedenk dat je opdracht een gelofte is. Jehovah verwacht dan ook dat je na je doop je opdracht nakomt. Hoe kun je dat doen?

20 Blijf dicht bij je gemeente. Als je wordt gedoopt, word je deel van een ‘broederschap’ (1 Petr. 2:17). Je broeders en zusters in de gemeente zijn je geestelijke familie. Als je geregeld naar de vergaderingen gaat, wordt je band met hen sterker. Lees elke dag Gods Woord en mediteer erover (Ps. 1:1, 2). Als je een stuk in de Bijbel hebt gelezen, gebruik dan wat tijd om er diep over na te denken. Dan zullen de woorden je hart raken. ‘Bid voortdurend’ (Matth. 26:41). Je band met Jehovah wordt hechter als je oprecht tot hem bidt. ‘Blijf eerst het Koninkrijk (...) zoeken’ (Matth. 6:33). Je kunt dat doen door de prediking prioriteit te geven in je leven. Als je geregeld in de dienst gaat, houd je je geloof sterk en krijg je de kans anderen te helpen de weg naar eeuwig leven te vinden (1 Tim. 4:16).

21. Waarvoor maakt je doop de weg vrij?

21 De beslissing je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen is de belangrijkste die je ooit zult nemen. Het is waar dat er kosten zijn. Is het het waard? Absoluut! Elke beproeving die je in deze oude wereld misschien zult meemaken ‘duurt maar kort en is licht’ (2 Kor. 4:17). Maar je doop maakt de weg vrij voor een gelukkiger leven nu en voor ‘het echte leven’ dat nog komt (1 Tim. 6:19). Denk dus onder gebed goed na over je antwoord op de vraag: ben ik klaar voor de doop?

LIED 50 Mijn opdrachtsgebed

^ ¶5 Denk jij na over de doop? Dan is dit artikel speciaal voor jou. Het gaat in op een paar vragen over dit belangrijke onderwerp. De antwoorden zullen je helpen te bepalen of je klaar bent voor de doop.

^ ¶19 Als je de boeken Wat kun je leren uit de Bijbel? en Hoe blijf je in Gods liefde? nog niet allebei hebt bestudeerd, moet je je studie met een Bijbelleraar nog afmaken.