Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 10

Liefde en waardering voor Jehovah leiden tot de doop

Liefde en waardering voor Jehovah leiden tot de doop

‘Wat houdt me tegen om gedoopt te worden?’ — HAND. 8:36.

LIED 37 Dien Jehovah met hart en ziel

VOORUITBLIK *

1-2. Wat motiveerde de Ethiopische eunuch om zich te laten dopen, zoals blijkt uit Handelingen 8:27-31, 35-38?

WIL jij gedoopt worden als een discipel van Christus? Liefde en waardering hebben velen gemotiveerd die keus te maken. Neem het voorbeeld van een hofbeambte die de koningin van Ethiopië diende.

2 De Ethiopiër reageerde meteen op wat hij uit Gods Woord had geleerd. (Lees Handelingen 8:27-31, 35-38.) Wat motiveerde hem? Het is duidelijk dat hij waardering had voor Gods Woord, want terwijl hij in zijn wagen reed las hij een gedeelte uit het boek Jesaja. Toen Filippus met hem sprak, kreeg de man waardering voor wat Jezus voor hem had gedaan. Trouwens, hij was naar Jeruzalem gegaan om Jehovah te aanbidden. Dat laat zien dat hij al liefde voor Jehovah had ontwikkeld. Kennelijk had hij de religie die hij bij zijn geboorte had meegekregen verlaten om zich aan te sluiten bij het enige volk dat aan de ware God was opgedragen. Het was dezelfde liefde voor Jehovah die hem motiveerde om nog een belangrijke stap te doen: hij liet zich dopen en werd een discipel van Christus (Matth. 28:19).

3. Wat kan iemand tegenhouden om gedoopt te worden? (Zie het kader ‘ Wat zit er in je hart?’)

3 Liefde voor Jehovah kan je motiveren om je te laten dopen. Maar liefde kan je ook tegenhouden. Denk maar aan liefde voor ongelovige familieleden en vrienden. Die kan zo groot zijn dat je er teveel mee inzit ze te verliezen als je je laat dopen (Matth. 10:37). Liefde  voor bepaalde gebruiken die God haat kan het moeilijk maken ervan los te komen (Ps. 97:10). Misschien houd je van bepaalde feesten en tradities waarmee je bent opgegroeid maar die verband houden met valse religie. Omdat je er goede herinneringen aan hebt, kan het moeilijk zijn ermee te stoppen (1 Kor. 10:20, 21). De vraag is dus: van wie of wat houd ik het meest?

DE BELANGRIJKSTE LIEFDE

4. Wat is de belangrijkste motivatie voor de doop?

4 Er zijn veel goede dingen waar je liefde en waardering voor kunt hebben. Misschien had je voordat je met de Getuigen ging studeren al diepe waardering voor de Bijbel. En je had misschien al liefde voor Jezus. Nu je Jehovah’s Getuigen hebt leren kennen, ga je waarschijnlijk graag met ze om. Maar liefde voor die goede dingen zal je niet per se motiveren je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen. De belangrijkste motivatie om je te laten dopen, is liefde voor Jehovah God zelf. Als je meer van Jehovah houdt dan van wat maar ook, zul je je door niets of niemand laten tegenhouden om hem te dienen. Je kunt liefde voor Jehovah zien als de oprit naar de doop, maar ook als de vangrail die je helpt om op de weg van dienst voor Jehovah te blijven.

5. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

5 Jezus zei dat je Jehovah moet liefhebben met je hele hart, ziel, verstand en kracht (Mark. 12:30). Hoe kun je zo’n diepe liefde en waardering voor Jehovah krijgen? Als je erover nadenkt hoeveel Jehovah van jou houdt, zal dat je ertoe bewegen ook van hem te houden (1 Joh. 4:19). In dit artikel gaan we kijken naar enkele suggesties die je daarbij helpen. En we zullen zien welke andere gevoelens en daden volgen op de ontwikkeling van die belangrijkste liefde. *

6. Wat is volgens Romeinen 1:20 één manier om meer over Jehovah te leren?

6 Leer over Jehovah via zijn schepping (lees Romeinen 1:20; Openb. 4:11). Mediteer over de wijsheid die blijkt uit het ontwerp van planten en dieren. Leer iets over de schitterende manier waarop je lichaam is gemaakt (Ps. 139:14). En denk na over de kracht van de zon, een van de miljarden sterren die Jehovah heeft gemaakt (Jes. 40:26). * Als je dat doet, zal je ontzag voor Jehovah toenemen. Maar weten dat Jehovah wijs en machtig is, is nog maar een deel van het fundament waarop je band met hem wordt gebouwd. Om diepe liefde voor Jehovah te krijgen, moet je meer over hem te weten komen.

7. Waar moet je van overtuigd zijn om diepe liefde voor Jehovah te krijgen?

7 Je moet ervan overtuigd zijn dat Jehovah van jou persoonlijk houdt. Vind je het moeilijk te geloven dat de Schepper van hemel en aarde weet dat je bestaat en om je geeft? Bedenk dan dat Jehovah ‘niet ver is van elk van ons’ (Hand. 17:26-28). Hij ‘onderzoekt elk hart’ en belooft je, zoals David tegen Salomo zei, dat ‘als je hem zoekt, hij ervoor zal zorgen dat je hem vindt’ (1 Kron. 28:9). Dat je nu de Bijbel bestudeert, komt zelfs  doordat Jehovah je ‘tot zich heeft getrokken’ (Jer. 31:3). Hoe meer waardering je krijgt voor alles wat Jehovah voor je heeft gedaan, hoe dieper je liefde voor hem wordt.

8. Hoe kun je op Jehovah’s liefde reageren?

8 Je kunt op Jehovah’s liefde reageren door in gebed met hem te praten. Je liefde voor God zal toenemen als je je zorgen met hem deelt en hem bedankt voor alles wat hij voor je doet. En je band met Jehovah zal sterker worden als je ervaart dat hij je gebeden verhoort (Ps. 116:1). Je zult ervan overtuigd raken dat hij je begrijpt. Maar voor een hechte band met Jehovah moet je begrijpen wat zijn manier van denken is. En je moet weten wat hij van je verlangt. Die kennis kun je alleen krijgen door zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen.

Bijbelstudie is de beste manier om een band met God te krijgen en te weten wat hij wil (Zie alinea 9) *

9. Hoe kun je waardering tonen voor de Bijbel?

9 Leer de Bijbel te waarderen. Alleen in de Bijbel staat de waarheid over Jehovah en zijn voornemen voor jou. Je kunt je waardering voor de Bijbel tonen door er elke dag in te lezen, door je op je Bijbelstudie voor te bereiden en door toe te passen wat je leert (Ps. 119:97, 99; Joh. 17:17). Heb je een persoonlijk schema voor Bijbellezen? Houd je je daar ook aan en zorg je ervoor dat je elke dag in de Bijbel leest?

10. Wat is een uniek kenmerk van de Bijbel?

10 Een uniek kenmerk van de Bijbel is dat er ooggetuigenverslagen over Jezus in staan. Het is het enige betrouwbare boek dat uitlegt wat Jezus voor je heeft gedaan. Als je leert wat Jezus allemaal zei en deed, zul je waarschijnlijk een vriendschap met hem willen ontwikkelen.

11. Hoe kun je leren van Jehovah te houden?

11 Leer van Jezus te houden en je liefde voor Jehovah zal groeien. Jezus is namelijk het volmaakte evenbeeld van zijn Vader (Joh. 14:9). Hoe meer je dus  over Jezus leert, des te beter je Jehovah zult begrijpen en waarderen. Denk na over het medegevoel dat Jezus toonde voor degenen op wie anderen neerkeken: de armen, de zieken en de zwakken. En denk ook aan het praktische advies dat hij je geeft en hoe je leven beter wordt als je naar hem luistert (Matth. 5:1-11; 7:24-27).

12. Waar word je misschien toe bewogen als je meer over Jezus leert?

12 Je liefde voor Jezus zal waarschijnlijk sterker worden als je diep nadenkt over het offer dat hij bracht zodat onze zonden vergeven kunnen worden (Matth. 20:28). Als je beseft dat Jezus bereid was voor je te sterven, word je er misschien toe bewogen berouw te hebben en Jehovah om vergeving te vragen (Hand. 3:19, 20; 1 Joh. 1:9). En als je van Jezus en Jehovah gaat houden, zul je je vanzelf aangetrokken voelen tot anderen die ook van hen houden.

13. Wat heeft Jehovah je gegeven?

13 Leer van Jehovah’s gezin te houden. Je ongelovige familie en vroegere vrienden begrijpen misschien niet waarom je je aan Jehovah wilt opdragen. Misschien bieden ze zelfs tegenstand. Jehovah zal je helpen door je een geestelijke familie te geven. Als je dicht bij die geestelijke familie blijft, zul je de liefde en steun vinden die je nodig hebt (Mark. 10:29, 30; Hebr. 10:24, 25). Het kan zijn dat je familie na verloop van tijd ook Jehovah gaat dienen en naar zijn normen gaat leven (1 Petr. 2:12).

14. Wat heb je ontdekt over Jehovah’s normen, in lijn met 1 Johannes 5:3?

14 Leer Jehovah’s normen te waarderen en ernaar te leven. Voordat je Jehovah leerde kennen, had je misschien je eigen normen, maar nu besef je dat Jehovah’s normen beter zijn (Ps. 1:1-3; lees 1 Johannes 5:3). Denk eens aan de Bijbelse raad voor mannen, vrouwen, ouders en kinderen (Ef. 5:22–6:4). Heb je gemerkt dat je gezin gelukkiger is omdat je die raad hebt toegepast? Ben je een beter persoon geworden omdat je hebt geluisterd naar Jehovah’s advies over je keuze van vrienden? Ben je gelukkiger? (Spr. 13:20; 1 Kor. 15:33) Waarschijnlijk is het antwoord op die vragen ja.

15. Wat kun je doen als je hulp nodig hebt om Bijbelse principes toe te passen?

15 Soms is het moeilijk te weten hoe je de Bijbelse principes die je leert moet toepassen. Daarom gebruikt Jehovah zijn organisatie om je Bijbels materiaal te geven dat je kan helpen te weten wat goed of slecht is (Hebr. 5:13, 14). Als je dat materiaal leest en bestudeert, zul je zien hoe praktisch en concreet het is. Waarschijnlijk zul je je daardoor tot Jehovah’s organisatie aangetrokken voelen.

16. Hoe heeft Jehovah zijn aanbidders georganiseerd?

16 Leer Jehovah’s organisatie lief te hebben en te ondersteunen. Jehovah heeft zijn aanbidders georganiseerd in gemeenten waar zijn Zoon, Jezus, het hoofd over is (Ef. 1:22; 5:23). Jezus heeft een kleine groep gezalfde mannen aangesteld om de leiding te nemen in het organiseren van het werk dat nu moet gebeuren. Hij noemde die groep ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’. De getrouwe slaaf neemt de verantwoordelijkheid om je geestelijk te voeden en te beschermen heel serieus (Matth. 24:45-47). Ze  zien er bijvoorbeeld op toe dat er bekwame mannen als herders worden aangesteld (Jes. 32:1, 2; Hebr. 13:17; 1 Petr. 5:2, 3). Die ouderlingen zijn bereid zich voor je in te zetten, je te troosten en je te helpen een hechtere band met Jehovah te krijgen. Maar een van de belangrijkste dingen die ze voor je kunnen doen, is je te helpen anderen over Jehovah te leren (Ef. 4:11-13).

17. Waarom moeten we volgens Romeinen 10:10, 13, 14 met anderen over Jehovah praten?

17 Leer anderen van Jehovah te houden. Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht anderen meer over Jehovah te leren (Matth. 28:19, 20). Je kunt dat gebod opvolgen uit plichtsgevoel. Maar als je meer liefde voor Jehovah krijgt, zul je er net zo over gaan denken als Petrus en Johannes, die zeiden: ‘Wij kunnen er niet mee ophouden te praten over de dingen die we gezien en gehoord hebben’ (Hand. 4:20). Weinig dingen maken je zo gelukkig als iemand anders te helpen van Jehovah te gaan houden. Stel je voor hoe gelukkig Filippus was toen hij de Ethiopiër kon helpen de waarheid te leren kennen en zich te laten dopen! Als je net als Filippus Jezus’ gebod om te prediken opvolgt, laat je zien dat je een van Jehovah’s Getuigen wilt worden. (Lees Romeinen 10:10, 13, 14.) Dan zul je waarschijnlijk dezelfde vraag stellen als de Ethiopiër: ‘Wat houdt me tegen om gedoopt te worden?’ (Hand. 8:36)

18. Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

18 De beslissing om je te laten dopen is de belangrijkste stap in je leven. Daarom moet je er heel goed over nadenken wat er allemaal bij betrokken is. Wat moet je weten over de doop? Wat moet je voor en na de doop doen? Die vragen komen aan bod in het volgende artikel.

LIED 2 Jehovah is uw naam

^ ¶5 Sommigen houden van Jehovah maar twijfelen of ze er klaar voor zijn te worden gedoopt als een van zijn Getuigen. Als dat ook voor jou geldt, zal dit artikel je helpen na te denken over de praktische dingen die je kunt doen om tot de doop te komen.

^ ¶5 Omdat iedereen anders is, zullen sommigen de suggesties in dit artikel misschien in een andere volgorde toepassen.

^ ¶61 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een zuster geeft een traktaat aan een jonge vrouw die ze treft terwijl ze boodschappen doet.