Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe er een eind zal komen aan deze wereld

Hoe er een eind zal komen aan deze wereld

„Gij zijt niet in duisternis, zodat die dag u zo zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen.” — 1 THESSALONICENZEN 5:4.

1. Wat zal ons helpen waakzaam te blijven en beproevingen aan te kunnen?

BINNENKORT gaan er wereldschokkende dingen gebeuren. De vervulling van Bijbelse profetieën bevestigt dat, en daarom moeten we waakzaam blijven. Wat zal ons daarbij helpen? Paulus geeft ons de dringende raad ’onze ogen gericht te houden op de dingen die we niet zien’. We moeten onze beloning van eeuwig leven, in de hemel of op aarde, in gedachte houden. Uit de context blijkt dat Paulus dit schreef om zijn geloofsgenoten aan te moedigen zich te focussen op de beloning voor hun trouwe loopbaan. Dat zou ze helpen beproevingen en vervolging aan te kunnen (2 Kor. 4:8, 9, 16-18; 5:7).

2. (a) Wat moeten we doen om onze hoop levend te houden? (b) Wat gaan we in dit artikel en in het volgende bespreken?

2 Paulus’ raad bevat een belangrijk principe: om onze hoop levend te houden, moeten we verder kijken dan de dingen die onmiddellijk voor ons liggen. We moeten ons concentreren op belangrijke gebeurtenissen die nog niet zichtbaar zijn (Hebr. 11:1; 12:1, 2). In dit artikel en in het volgende gaan we daarom tien toekomstige gebeurtenissen bespreken die nauw verband houden met onze hoop op eeuwig leven.

WAT ZAL ER VLAK VOOR HET EINDE GEBEUREN?

3. (a) Welke toekomstige ontwikkeling wordt in 1 Thessalonicenzen 5:2, 3 genoemd? (b) Wat zullen politieke leiders doen, en wie zullen zich misschien bij hen aansluiten?

3 Eén toekomstige ontwikkeling noemt Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:2, 3.) Hij vestigt de aandacht op „Jehovah’s dag”. Hier slaat „Jehovah’s dag” op de periode die begint met de vernietiging van valse religie en  een hoogtepunt bereikt in de oorlog van Armageddon. Maar net voordat die dag van Jehovah begint, zullen de wereldleiders zeggen: „Vrede en zekerheid!” Dit kan verwijzen naar één gebeurtenis of naar een reeks gebeurtenissen. De naties denken misschien dat ze enkele van hun grote problemen bijna opgelost hebben. En de religieuze leiders? Ze zijn een deel van de wereld en dus is het mogelijk dat ze zich bij de politieke leiders zullen aansluiten (Openb. 17:1, 2). De geestelijke leiders zouden dan net als de valse profeten uit het oude Juda zijn. Over hen zei Jehovah: „[Ze] zeggen: ’Er is vrede! Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is” (Jer. 6:14; 23:16, 17).

4. Wat begrijpen wij, in tegenstelling tot de meeste mensen?

4 Ongeacht wie er „Vrede en zekerheid!” zullen zeggen, die ontwikkeling zal een aanwijzing zijn dat Jehovah’s dag gaat beginnen. Daarom kon Paulus zeggen: „Broeders, gij zijt niet in duisternis, zodat die dag u zo zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen, want gij zijt allen zonen van het licht” (1 Thess. 5:4, 5). Anders dan de mensen in het algemeen begrijpen wij de Bijbelse betekenis van actuele gebeurtenissen. Hoe zal deze profetie over de wereldleiders die „Vrede en zekerheid!” zeggen precies vervuld worden? Dat zullen we moeten afwachten. Laten we daarom vastbesloten zijn ’wakker te blijven en onze zinnen bij elkaar te houden’ (1 Thess. 5:6; Zef. 3:8).

EEN „KONINGIN” DIE HAAR KANSEN VERKEERD INSCHAT

5. (a) Hoe zal de „grote verdrukking” beginnen? (b) Hoe zal de „koningin” uit Openbaring 18:7 haar overlevingskansen verkeerd inschatten?

5 Welke gebeurtenis die nog niet zichtbaar is zal daarna plaatsvinden? Paulus verklaarde: „Wanneer zij zeggen: ’Vrede en zekerheid!’, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen.” De eerste fase van deze „plotselinge vernietiging” is de aanval op „Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie, ook bekend als „de hoer” (Openb. 17:5, 6, 15). Die aanval op alle vormen van valse religie, inclusief de christenheid, is het begin van de „grote verdrukking” (Matth. 24:21; 2 Thess. 2:8). Voor velen zal deze gebeurtenis als een verrassing komen. Waarom? Omdat de hoer tot op dat moment vol vertrouwen denkt dat ze een „koningin” is die „nooit rouw [zal] zien”. Maar plotseling zal ze ontdekken dat ze haar overlevingskansen verkeerd heeft ingeschat. Ze zal vrij snel aan haar eind komen, als het ware „op één dag” (Openb. 18:7, 8).

6. Door wie zal de valse religie worden vernietigd?

 6 Gods Woord noemt de aanvaller van de hoer een „wild beest” met „tien hoorns”. Een studie van het boek Openbaring laat zien dat het wilde beest een afbeelding is van de Verenigde Naties. „De tien hoorns” stellen alle huidige politieke machten voor die dit ’scharlakengekleurde wilde beest’ steunen (Openb. 17:3, 5, 11, 12). * Hoe verwoestend zal de aanval zijn? De lidstaten van de VN zullen de hoer van haar rijkdom beroven, haar ware aard onthullen, haar verslinden en haar „geheel met vuur verbranden”. Haar vernietiging zal definitief zijn. (Lees Openbaring 17:16.)

7. Wat zal de aanleiding zijn voor de aanval van het wilde beest?

7 De Bijbel zegt ook wat de aanleiding zal zijn voor deze aanval. Op de een of andere manier zal Jehovah het de politieke leiders ingeven „zijn gedachte uit te voeren”, namelijk de hoer te vernietigen (Openb. 17:17). De oorlogszuchtige religies blijven een ontwrichtende kracht in de wereld. Daarom denken de naties misschien dat het in hun eigen belang is de hoer te vernietigen. Wanneer ze de hoer aanvallen, zullen ze denken dat ze hun eigen „ene gedachte” uitvoeren. Maar in werkelijkheid worden ze door God gebruikt. In een verbijsterende wending van de gebeurtenissen zal het ene deel van Satans stelsel dus het andere aanvallen, en Satan zal machteloos zijn (Matth. 12:25, 26).

EEN AANVAL OP GODS VOLK

8. Wat is de aanval door „Gog van het land Magog”?

8 Nadat de valse religie is vernietigd, zullen Gods aanbidders nog steeds „in zekerheid” en „zonder muur” wonen (Ezech. 38:11, 14). Wat zal er gebeuren met deze schijnbaar weerloze groep mensen die Jehovah blijven aanbidden? Blijkbaar zullen ze het doelwit worden van een massale aanval door „vele volken”. De Bijbel beschrijft die ontwikkeling als de aanval door „Gog van het land Magog”. (Lees Ezechiël 38:2, 15, 16.) Hoe moeten we die aanval bezien?

9. (a) Wat is de belangrijkste zorg van een christen? (b) Wat moeten we doen om ons geloof te versterken?

9 Dat we van tevoren weten dat deze aanval komt, maakt ons niet overdreven bezorgd. Onze belangrijkste zorg is niet onze eigen redding, maar de heiliging van Jehovah’s naam en de rechtvaardiging van  zijn soevereiniteit. Jehovah heeft meer dan zestig keer verklaard: „Gij zult moeten weten dat ik Jehovah ben” (Ezech. 6:7; zie voetnoot). Daarom kijken we met intense belangstelling uit naar de vervulling van dat belangrijke aspect van Ezechiëls profetie, in het vertrouwen dat „Jehovah mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving [weet] te bevrijden” (2 Petr. 2:9). Intussen willen we alles doen om ons geloof te versterken, zodat we Jehovah trouw kunnen blijven ondanks beproevingen die we misschien mee zullen maken. Wat moeten we doen? Bidden, Gods Woord bestuderen en erover mediteren en de Koninkrijksboodschap met anderen delen. Dan houden we onze hoop levend, sterk als „een anker” (Hebr. 6:19; Ps. 25:21).

DE NATIES ZULLEN JEHOVAH MOETEN ERKENNEN

10, 11. Hoe zal Armageddon beginnen, en wat zal er in die oorlog gebeuren?

10 Welke wereldschokkende gebeurtenis zal het gevolg zijn van de aanval op Jehovah’s aanbidders? Door bemiddeling van Jezus en de hemelse legers zal Jehovah zijn volk te hulp komen (Openb. 19:11-16). Dat ingrijpen is „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”, Armageddon (Openb. 16:14, 16).

11 Over die oorlog verklaart Jehovah via Ezechiël: „’Ik wil in geheel mijn bergland een zwaard tegen [Gog] oproepen’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah. ’Tegen zijn eigen broeder zal het zwaard van een ieder blijken te zijn.’” Degenen die aan Satans kant staan, zullen in paniek en verwarring raken en hun wapens tegen elkaar gebruiken. Maar ook Satan zal niet gespaard blijven. Jehovah zegt: „Vuur en zwavel zal ik laten neerregenen op [Gog] en op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zullen zijn” (Ezech. 38:21, 22). Wat zal het gevolg zijn van dit ingrijpen door Jehovah?

12. Waartoe zullen de naties gedwongen worden?

12 De naties zullen moeten beseffen dat hun verpletterende nederlaag op bevel van Jehovah zelf is veroorzaakt. Net als de Egyptenaren die de Israëlieten bij de Rode Zee achtervolgden, zullen Satans krachten misschien wanhopig uitroepen: „Jehovah strijdt stellig voor hen”! (Ex. 14:25) Ja, de naties zullen gedwongen worden Jehovah te erkennen. (Lees Ezechiël 38:23.) Hoe dicht zijn we bij het begin van deze reeks gebeurtenissen?

ER KOMT GEEN ANDERE WERELDMACHT MEER

13. Wat weten we over het vijfde deel van het beeld dat Daniël beschrijft?

13 Een profetie in het boek Daniël stelt ons in staat vast te stellen waar we ons bevinden in de tijd. Daniël beschrijft een beeld in de vorm van een mens dat uit verschillende metalen bestaat (Dan. 2:28, 31-33). Het stelt opeenvolgende wereldmachten voor die een belangrijke invloed op Gods volk hebben gehad, in het verleden of in deze tijd. Dat zijn Babylon, Medië-Perzië, Griekenland, Rome en nog een wereldmacht, de laatste, in onze tijd. Een studie van de profetie van Daniël laat zien dat deze laatste wereldmacht wordt voorgesteld door de voeten en tenen van het beeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een speciaal bondgenootschap aan. Het vijfde deel van Daniëls beeld is dus de Engels-Amerikaanse wereldmacht. De voeten zijn het laatste deel van het beeld, en dat betekent dat er geen andere menselijke wereldmacht meer zal komen. Dat de voeten en tenen uit ijzer en leem bestaan, beeldt de zwakke toestand van de Engels-Amerikaanse wereldmacht af.

14. Welke wereldmacht zal de heersende macht zijn als Armageddon losbarst?

 14 Dezelfde profetie laat zien dat Gods Koninkrijk, afgebeeld door een grote steen, uit de berg van Jehovah’s soevereiniteit werd gehouwen. Dat gebeurde in 1914. Die steen raast nu op zijn doel af: de voeten van het beeld. In Armageddon zullen de voeten en de rest van het beeld verbrijzeld worden. (Lees Daniël 2:44, 45.) * De Engels-Amerikaanse wereldmacht zal dus nog steeds de heersende macht zijn als Armageddon losbarst. Wat zal het geweldig zijn de volledige vervulling van die profetie mee te maken! Maar wat zal Jehovah met Satan doen?

WAT ER MET GODS VOORNAAMSTE VIJAND ZAL GEBEUREN

15. Wat gebeurt er na Armageddon met Satan en zijn demonen?

15 Eerst zal Satan van begin tot eind moeten toezien hoe zijn hele organisatie op aarde vernietigd wordt. Daarna wordt hij zelf aangepakt. Johannes vertelt wat er gebeurt. (Lees Openbaring 20:1-3.) Jezus Christus, de ’engel met de sleutel van de afgrond’, zal Satan en zijn demonen grijpen en ze in de afgrond werpen, waar ze duizend jaar opgesloten zullen zijn (Luk. 8:30, 31; 1 Joh. 3:8). Die actie vormt het begin van het vermorzelen van de kop van de slang (Gen. 3:15). *

16. Wat zal het voor Satan betekenen dat hij zich in „de afgrond” bevindt?

16 Wat is „de afgrond” waar Satan en de demonen in geworpen worden? Het Griekse woord abussos dat Johannes gebruikt, betekent „zeer of buitengewoon diep”. Het wordt ook wel vertaald met „onpeilbaar, grenzeloos” en „de oneindige leegte”. Het is dus een plaats die volledig onbereikbaar is voor iedereen behalve voor Jehovah en zijn aangestelde engel „met de sleutel van de afgrond”. Daar zal Satan zich in een met de dood te vergelijken, inactieve toestand bevinden, zodat „hij de natiën niet meer [kan] misleiden”. Die „brullende leeuw” is dan tot zwijgen gebracht! — 1 Petr. 5:8.

GEBEURTENISSEN DIE VOORAFGAAN AAN EEN TIJD VAN VREDE

17, 18. (a) Welke dingen die we nog niet zien, hebben we tot nu toe besproken? (b) Wat voor tijd zal er na die gebeurtenissen aanbreken?

17 Er staan belangrijke ontwikkelingen en wereldschokkende gebeurtenissen voor de deur. We verlangen ernaar te zien hoe de profetie over de wereldleiders die „Vrede en zekerheid!” zeggen, vervuld zal worden. Dan zullen we getuige zijn van de vernietiging van Babylon de Grote, de aanval van Gog van Magog, de strijd van Armageddon en het in de afgrond werpen van Satan en zijn demonen. Na deze gebeurtenissen, als alle slechtheid verdwenen is, breekt er een nieuw tijdperk in ons leven aan: Christus’ duizendjarige regering, een tijd waarin we een „overvloed van vrede” zullen hebben (Ps. 37:10, 11).

18 We hebben tot nu toe vijf gebeurtenissen onderzocht, maar er zijn nog meer ’dingen die we niet zien’ en waarop we ’onze ogen gericht willen houden’. Die zullen in het volgende artikel worden besproken.

^ ¶6 Zie De Openbaring — Haar grootse climax is nabij!, blz. 251-258.

^ ¶14 De woorden „al deze koninkrijken” in Daniël 2:44 hebben betrekking op de koninkrijken oftewel wereldmachten die door de verschillende delen van het beeld worden gesymboliseerd. Maar een parallelle profetie zegt dat „de koningen van de gehele bewoonde aarde” tegen Jehovah vergaderd zullen worden op „de grote dag van God de Almachtige” (Openb. 16:14; 19:19-21). Niet alleen de koninkrijken van het beeld maar ook alle andere koninkrijken van deze wereld zullen dus in Armageddon vernietigd worden.

^ ¶15 De uiteindelijke verbrijzeling van de kop van de slang vindt plaats na de duizend jaar, als Satan en zijn demonen „in het meer van vuur en zwavel” geslingerd worden (Openb. 20:7-10; Matth. 25:41).