De tweede brief aan de Thessalonicenzen 2:1-17

2  Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus+ en onze hereniging met hem*+ vragen we jullie  je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah*+ al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak,*+ een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn.  Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval+ komen en moet de mens van wetteloosheid+ worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.+  Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding,* waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert.  Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was?  En nu weten jullie wat als een barrière werkt waardoor hij pas geopenbaard zal worden als het zijn tijd is.  Deze wetteloosheid is in het geheim al aan het werk,+ maar dat duurt alleen totdat degene die nu als een barrière werkt, niet meer in de weg staat.  Want dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer Jezus zal hem door de geest van zijn mond+ uit de weg ruimen en door de manifestatie+ van zijn aanwezigheid uitschakelen.  Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan,+ met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen+ 10  en allerlei onrechtvaardig bedrog,+ bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. 11  Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven.+ 12  Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. 13  Maar we moeten God altijd danken voor jullie, broeders, van wie Jehovah* houdt. God heeft jullie vanwege jullie geloof in de waarheid vanaf het begin uitgekozen+ voor redding door jullie met zijn geest te heiligen.+ 14  Hij heeft jullie daarvoor geroepen door het goede nieuws dat we bekendmaken, zodat jullie de glorie* van onze Heer Jezus Christus zouden verkrijgen.+ 15  Broeders, houd daarom stand+ en houd vast aan de tradities die jullie hebben geleerd,+ of dat nu door een mondelinge boodschap was of door een brief van ons. 16  Mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad+ en eeuwige troost en goede hoop heeft gegeven+ door onverdiende goedheid, 17  jullie aanmoedigen* en jullie sterk* maken in al het goede dat jullie doen en zeggen.

Voetnoten

Lett.: ‘ons bijeengebracht worden tot hem’.
Of ‘een geest’. Zie Woordenlijst.
Of ‘verering’.
Of ‘heerlijkheid’.
Of ‘jullie hart troosten’.
Of ‘standvastig’.

Aantekeningen

Media