Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 3

Praktische raad voor een beter leven

Praktische raad voor een beter leven

STEL dat er een nieuwe dokter in uw buurt komt wonen. Eerst bent u misschien wat huiverig om naar hem toe te gaan. Maar stel dat vrienden van u bij hem zijn geweest en hun gezondheid veel beter is geworden. Zou u dan ook niet overwegen die dokter te raadplegen?

In bepaalde opzichten is de Heilige Schrift als die dokter. Sommige mensen zijn er huiverig voor dat boek te raadplegen. Maar als ze de wijze raad eruit toepassen, krijgen ze een veel beter leven. Hier volgen een paar voorbeelden.

Huwelijksproblemen oplossen

„Toen we nog niet zo lang getrouwd waren, vond ik dat Dumas, mijn man, me verwaarloosde”, vertelt Sumiatun. „Uit frustratie schold ik hem vaak uit, gooide ik dingen naar hem en sloeg ik hem zelfs. Soms maakte ik me zo kwaad dat ik flauwviel.

Toen Dumas de Heilige Schrift begon te bestuderen, lachte ik hem uit. Maar stiekem luisterde ik in de kamer ernaast mee als hij les kreeg. Op een dag hoorde ik dat werd voorgelezen: ’Laten vrouwen onderworpen zijn aan hun man als aan de Heer (...) De vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben’ (Efeziërs 5:22, 33). Die woorden raakten me. Ik vroeg God me te vergeven dat ik mijn man uitgescholden en geslagen had, en ik bad of Hij me wilde helpen een betere vrouw te worden. Daarna gingen Dumas en ik samen de Schrift bestuderen.”

Dumas en Sumiatun

In de Heilige Schrift staat ook: „Aldus behoren mannen hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam” (Efeziërs 5:28). Sumiatun vertelt: „We veranderden allebei door wat we leerden. Ik begon Dumas thee te brengen als hij thuiskwam van zijn werk en vriendelijk met hem te praten. En Dumas toonde meer genegenheid en hielp me bij het huishouden. We deden allebei ons best om ’vriendelijk jegens elkaar’ te worden, ’teder meedogend, elkaar vrijelijk vergevend’ (Efeziërs 4:32). Daardoor konden onze liefde en ons respect voor elkaar beetje bij beetje groeien. Nu zijn we al meer dan veertig jaar gelukkig getrouwd. De wijze raad uit Gods Woord heeft ons huwelijk gered!”

 Woede beheersen

Tayib vertelt: „Ik was gewelddadig. Ik raakte in veel vechtpartijen verzeild en bedreigde anderen vaak met een vuurwapen. Ik ranselde mijn vrouw, Kustriyah, af en sloeg haar dan in mijn woede tegen de grond. Mensen waren bang voor me.

Kustriyah en Tayib bidden elke avond samen

Op een dag las ik de woorden van Jezus: ’Ik geef u een nieuw gebod, dat gij elkaar liefhebt; net zoals ik u heb liefgehad’ (Johannes 13:34). Dat raakte me diep en ik nam me voor te veranderen. Als ik voelde dat ik kwaad begon te worden, vroeg ik God me te helpen om rustig te blijven. Mijn woede zakte dan snel weg. Mijn vrouw en ik pasten de raad toe uit Efeziërs 4:26, 27: ’Laat de zon niet ondergaan terwijl gij in een geërgerde stemming verkeert, en staat ook de Duivel geen plaats toe.’ We lazen elke avond in de Schrift en baden dan samen. Daardoor verdwenen de spanningen van die dag en kregen we een hechtere band.

Nu sta ik bekend als vredelievend. Mijn vrouw en kinderen houden van me en hebben respect voor me. Ik heb veel vrienden en ik heb een hechte band met God. Ik ben echt gelukkig.”

Stoppen met drugsgebruik

Goin

„Ik zat bij een jeugdbende, was een zware roker en lag geregeld de hele nacht dronken op straat”, vertelt Goin. „Ik was ook aan de drugs en dealde in wiet en xtc, die ik onder mijn kogelvrije vest verstopte. Hoewel ik er ruig uitzag, was ik altijd bang.

Toen liet iemand me de tekst lezen: ’Mijn zoon, vergeet niet mijn wet (...) want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen u worden toegevoegd’ (Spreuken 3:1, 2). Ik verlangde echt naar  een lang en vredig leven! Ik las ook: ’Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken’ (2 Korinthiërs 7:1). Ik stopte daarom met drugs, brak met de bende en begon God te dienen.

Nu ben ik al zeventien jaar van de drugs af. Ik heb een goede gezondheid, een gelukkig gezin, lieve vrienden en een goed geweten. En ’s nachts lig ik niet meer dronken op straat maar vredig in mijn bed.”

Rassenvooroordeel overwinnen

„Als tiener was ik een crimineel”, zo vertelt Bambang, „en de meesten van mijn slachtoffers waren van een etnische minderheid waar ik een hekel aan had.

Maar na verloop van tijd ging ik op zoek naar God. Daardoor kwam ik bij een groep terecht die samenkwam om de Heilige Schrift te bestuderen. Daar werd ik hartelijk begroet door mensen met juist die etnische achtergrond waar ik zo’n hekel aan had! Ik zag ook dat verschillende rassen in die studiegroep gewoon gezellig met elkaar omgingen. Ik stond er versteld van! Toen begreep ik de tekst die zegt dat ’God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

Nu wordt mijn hart niet meer vergiftigd door vooroordeel. Sommigen van mijn beste vrienden komen uit de etnische groep die ik vroeger haatte. Door de Heilige Schrift heeft God me liefde geleerd.”

Bambang gaat nu om met mensen van andere rassen

Stoppen met geweld

Garoga vertelt: „Toen ik nog een tiener was, kwam ik al drie keer in de gevangenis terecht; twee keer voor diefstal en een keer omdat ik een man had neergestoken. Later sloot ik me aan bij een rebellengroep, en ik heb heel veel mensen gedood. Toen het conflict voorbij  was, stond ik aan het hoofd van een afpersingsbende. Ik ging nergens heen zonder mijn lijfwachten. Ik was een gewelddadig en gevaarlijk man.

Garoga is niet meer gewelddadig maar is nu een gerespecteerd leraar van Gods Woord

Toen las ik op een dag de tekst: ’De liefde is lankmoedig en vriendelijk. De liefde is niet jaloers, ze snoeft niet, wordt niet opgeblazen, gedraagt zich niet onbetamelijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet geërgerd. Ze rekent het kwade niet aan’ (1 Korinthiërs 13:4, 5). Die woorden raakten me. Ik verhuisde naar een andere omgeving, begon de Schrift te bestuderen en paste de raad eruit in mijn leven toe.

Nu ben ik niet meer gewelddadig. Ik ben in plaats daarvan een gerespecteerd leraar van Gods Woord. Mijn leven heeft echt een doel gekregen.”

Gods Woord heeft kracht

Deze en ontelbare andere ervaringen bewijzen dat de volgende woorden waar zijn: „Het woord van God is levend en oefent kracht uit” (Hebreeën 4:12). De raad erin is eenvoudig, praktisch en positief.

Kan de Heilige Schrift u ook helpen? Ja, de Schrift kan u helpen met elk probleem waar u mee zit. „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk” (2 Timotheüs 3:16, 17).

Daarom gaan we nu enkele basisleerstellingen uit de Heilige Schrift bekijken.