Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

A7-D

Belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde: Jezus’ grote bediening in Galilea (deel 2)

WANNEER

WAAR

GEBEURTENIS

MATTHEÜS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

31 of 32

Omgeving Kapernaüm

Jezus vertelt Koninkrijksillustraties

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Meer van Galilea

Bestraft storm vanuit boot

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Gadara (streek)

Stuurt demonen in varkens

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Waarschijnlijk Kapernaüm

Geneest vrouw van bloedvloeiingen; wekt Jaïrus’ dochter op

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaüm (?)

Geneest blinden en stommen

9:27-34

     

Nazareth

Opnieuw verworpen in zijn eigen stad

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Derde tocht door Galilea; breidt werk uit door apostelen eropuit te sturen

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes onthoofdt Johannes de Doper; Herodes in verwarring door Jezus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, vlak voor Pascha (Jo 6:4)

Kapernaüm (?); NO-kant Meer van Galilea

Apostelen komen terug van predikingstocht; Jezus voedt 5000 mannen

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

NO-kant Meer van Galilea; Gennesareth

Poging Jezus koning te maken; hij loopt over water; geneest velen

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaüm

Zegt dat hij ‘brood van het leven’ is; velen nemen aanstoot en gaan weg

     

6:22-71

32, na Pascha

Waarschijnlijk Kapernaüm

Veroordeelt tradities

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenicië; Dekapolis

Geneest dochter van Syro-Fenicische vrouw; voedt 4000 mannen

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Geeft geen teken dan dat van Jona

15:39–16:4

8:10-12