Mur fil-kontenut

Alla

Min hu Alla?

Alla veru jeżisti?

Il-Bibbja twieġeb b’ħames raġunijiet li jikkonvinċuna li Alla jeżisti.

Alla Huwa Biss Forza u Mhux Persuna?

Il-Bibbja tgħid li Alla ħalaq l-affarijiet kollha, iżda hu jimpurtah minna?

Jinsab Alla kullimkien, omnipreżenti?

Tgħallem il-​Bibbja li Alla jinsab kullimkien? Għala tistaʼ tkun fiduċjuż li hu jgħix f’post speċifiku, imma li xorta jafek persunalment?

Alla Jgħix f’Xi Post Speċifiku?

Il-Bibbja x’tgħid dwar fejn jgħix Alla? Anki Ġesù jgħix fl-istess post?

Xi ħadd qatt ra lil Alla?

Il-​Bibbja qed tikkontradixxi lilha nfisha meta f’post wieħed tgħid “ebda bniedem ma ra lil Alla” u f’post ieħor tgħid “raw lill-​Alla”?

Id-Duttrina tat-Trinità Tinsab fil-Bibbja?

Ħafna reliġjonijiet Kristjani jgħallmu li Alla huwa Trinità. Il-Bibbja hekk tgħallem?

Hi Marija omm Alla?

Kemm l-​Iskrittura Mqaddsa u kemm l-​istorja tal-​Kristjanità jipprovdu tweġiba ċara dwar dan it-​twemmin.

Alla jbiddel fehmtu?

Il-Bibbja tikkontradixxi lilha nfisha meta tgħid, “Jien ma nbdiltx” u, “jibdieli”?

X’inhu l-ispirtu qaddis?

Għal raġuni tajba, il-Bibbja tirreferi għall-ispirtu t’Alla bħala ‘jdejn’ Alla.

L-Isem t’Alla

Alla Għandu Isem?

Ħafna traduzzjonijiet tal-Bibbja fihom l-isem personali t’Alla. Għandek tużah?

L-Isem t’Alla Hu Ġesù?

Ġesù qatt ma identifika lilu nnifsu bħala l-Alla li Jistaʼ Kollox. Għaliex le?

Min hu Ġeħova?

Huwa Alla taʼ poplu wieħed?

Alla Kemm Għandu Ismijiet?

Ħafna nies jaħsbu li Alla għandu ħafna ismijiet bħal ‘Allah,’ ‘El Shaddai,’ ‘Ġeħova-​Jire,’ u ‘Alfa u Omega.’ Tagħmel differenza xi nsejħulu lil Alla?

Ir-rieda t’Alla

X’Inhi r-Rieda t’Alla Għalija?

Għandek bżonn xi sinjal jew sejħa speċjali biex tkun taf x’inhi r-rieda t’Alla? Sir af it-tweġiba tal-Bibbja.

Il-Bibbja X’Tgħid Dwar il-Libertà tal-Għażla? Qiegħed Alla Jikkontrolla Kollox?

Ħafna jaħsbu li ħajjithom hi kkontrollata mid-destin. Jeffettwaw l-għażliet tagħna jekk ikollniex suċċess fil-ħajja?

Huwa Alla li Jaħti għat-Tbatija Tagħna?

It-tbatija tistaʼ tolqot lil kulħadd—saħansitra lil dawk li jkollhom l-approvazzjoni t’Alla. Għala?