Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Alla Huwa Trinità?

Alla Huwa Trinità?

It-tweġiba tal-Bibbja

Ħafna denominazzjonijiet Kristjani jgħallmu li Alla huwa Trinità. Iżda, innota x’tgħid enċiklopedija: “La l-kelma Trinità u lanqas id-duttrina espliċita ma jidhru fit-Testment il-Ġdid . . . Id-duttrina żviluppat bil-mod il-mod mal-medda tas-sekli u fost ħafna kontroversji.”—Encyclopædia Britannica.

Fil-fatt, l-Alla tal-Bibbja qatt mhu deskritt bħala li hu parti minn Trinità. Innota x’jgħidu dawn is-siltiet Bibliċi:

Ġeħova Alla tagħna hu Ġeħova wieħed.”—Dewteronomju 6:4.

Int, li ismek hu Ġeħova, int waħdek l-Iktar Għoli fuq l-art kollha.”—Salm 83:18.

Il-ħajja taʼ dejjem tfisser dan: li jieħdu għarfien dwarek, l-uniku Alla veru, u dwar Ġesù Kristu li int bgħatt.”—Ġwanni 17:3.

Alla hu wieħed biss.”—Galatin 3:20.

Ħafna mid-denominazzjonijiet Kristjani, għala jgħidu li Alla hu Trinità?