Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Fidi u qima

Reliġjon

Ir-reliġjonijiet huma kollha l-istess? Kollha jwasslu għand Alla?

Żewġ raġunijiet li jiġu enfasizzati fil-Bibbja jagħtu t-tweġiba.

Hemm bżonn li nkunu parti minn reliġjon organizzata?

Jistaʼ xi ħadd sempliċement iqim lil Alla mingħajr ma jkun parti minn xi reliġjon?

Għala hawn daqstant għaqdiet Kristjani?

Kienet din l-intenzjoni taʼ Ġesù, li stabbilixxa l-Kristjanità?

Kif nistaʼ nsib ir-reliġjon vera?

Hija sempliċi kwistjoni taʼ liema reliġjon tgħodd għalik?

Min hu l-antikrist?

Ġej jew diġà qiegħed hawnhekk?

Xi tfisser il-​kelma “qaddis”?

Jistgħu persuni imperfetti bħalna jkunu qaddisa?

Talb

Alla Jgħinni Jekk Nitlob?

Alla tassew jimpurtah mill-problemi tagħna?

Għala Għandek Titlob? Se Jwiġibni Alla?

Jekk Alla jwiġbekx jiddependi ħafna minnek.

Dwar Xiex Nistaʼ Nitlob?

Sir af għala t-tħassib personali mhuwiex insinifikanti wisq għal Alla biex jikkunsidrah.

Għala Għandna Nitolbu f’Isem Ġesù?

Ikkunsidra kif it-talb f’isem Ġesù jonora lil Alla, u kif juri rispett lejn Ġesù.

Għandi Nitlob lill-Qaddisin?

Tgħallem x’tgħid il-Bibbja dwar lil min għandna nitolbu.

Alla Għala Jirrifjuta li Jismaʼ Ċertu Talb?

Tgħallem x’tip taʼ talb Alla ma jwiġibx u x’tip taʼ nies ma jiġux mismugħin minn Alla.

Salvazzjoni

X’inhi s-salvazzjoni?

Kif tistaʼ tiġi salvat? U bniedem minn xiex jiġi salvat?

Ġesù huwa s-salvatur tagħna—Kif?

Għala għandna bżonn li Ġesù jitlob bil-​ħniena għalina? Li nemmnu b’Ġesù huwa biżżejjed biex insalvaw?

Ġesù għala miet?

Ħafna nies huma familjari mat⁠-⁠tagħlim li Ġesù miet biex inkunu nistgħu ngħixu. Imma aħna kif nibbenefikaw eżattament mill⁠-⁠mewt tiegħu?

Il-magħmudija x’inhi?

Kif u meta għandu jitgħammed individwu? Il-magħmudija Kristjana tneħħi d-dnub? Sir af x’tgħid il-Bibbja dwar il-magħmudija tat-trabi?

Xi jfisser li wieħed jitwieled mill-​ġdid?

Hemm bżonn li titwieled mill-​ġdid biex tkun Kristjan?

Dnub u maħfra

X’inhu d-dnub?

Hemm xi dnubiet li huma agħar minn oħrajn?

X’inhi l-​maħfra?

Il-​Bibbja tagħtina ħames punti li jistgħu jgħinuna naħfru lil xi ħadd.

Alla se jaħfirli lili?

Ara x’tgħid il-Bibbja dwar kif nirċievu l-maħfra t’Alla.

Jeżistu “s-sebaʼ dnubiet mejta”?

Minn fejn tiġi din id-deskrizzjoni? U x’inhi d-differenza bejn dnub li jwassal għall-mewt u dnub li ma jwassalx għaliha?

X’inhu d-dnub li ma jinħafirx?

Kif tistaʼ tkun taf jekk għamiltx id-dnub li ma jinħafirx?

Xi tfisser l⁠-⁠espressjoni “għajn b’għajn”?

Ir⁠-⁠regola “għajn b’għajn” tinkuraġġixxi biex dak li jkun jieħu l⁠-⁠liġi b’idejh?

Il-Bibbja x’tgħid dwar l-alkoħol? Huwa dnub li tixrob?

Il-Bibbja ssemmi diversi aspetti pożittivi dwar l-inbid u xorb alkoħoliku ieħor.

Huwa dnub li tpejjep?

Jekk it⁠-⁠tipjip ma jissemmiex fil⁠-⁠Bibbja, kif tistaʼ tingħata tweġiba għal din il⁠-⁠mistoqsija?

Il-logħob tal-ażżard huwa dnub?

Il-Bibbja ma tiddiskutix fid-dettall il-logħob tal-ażżard, allura kif nistgħu nkunu nafu x’inhi l-ħarsa t’Alla?

Prattiki reliġjużi

Għandna Nqimu lix-Xbihat?

Jimpurtah Alla jekk nużaw ix-xbihat jew l-idoli fil-qima tagħna?

Il⁠-⁠Bibbja x’tgħallimna dwar dawk li jitkellmu bl⁠-⁠ilsna?

Ir⁠-⁠rigal taʼ dan l⁠-⁠ispirtu, jgħinna nkunu nafu min huma l⁠-⁠Kristjani veri?

Il-​Bibbja x’tgħid dwar is-​sawm?

Xi wħud fil-​Bibbja għala kienu jsumu? Il-​Kristjani huma mitlubin li jsumu?

X’tgħid il⁠-⁠Bibbja dwar li tagħti?

X’tip taʼ għotjiet jogħġbuh lil Alla?

X’inhuma l⁠-⁠Għaxar Kmandamenti t’Alla?

Lil min ngħataw? Huma l⁠-⁠Kristjani obbligati li jżommuhom?