Mur fil-kontenut

Il-Bibbja

L-oriġini u l-awtentiċità

Hija l-Bibbja Ktieb li Fih l-Għerf Uman?

Innota x’tistqarr il-Bibbja stess dwarha nfisha.

Hija l-Bibbja Minn Alla?

Ħafna kittieba tal-Bibbja jagħtu krettu lil Alla għal dak li kitbu. Għala?

Mosè Kitibha l-Bibbja?

Mosè kien involut fil-kitba tal-Bibbja. Kemm-il kittieb kien hemm li kitbu l-Bibbja?

Jistaʼ Xi Ħadd Ikun Jaf Min Verament Kitibha l-Bibbja?

Il-kittieba tal-Bibbja jistqarru li kellhom gwida divina u li l-awtur kien Alla. Kif nistgħu nemmnu dak li nkiteb?

Il-Bibbja ġiet mibdula?

Ladarba l-Bibbja hi ktieb antik ħafna, kif nistgħu nkunu ċerti li l-messaġġ tagħha ġie mwassal b’eżattezza?

Ix-xjenza u l-Bibbja jaqblu?

Hemm żbalji xjentifiċi fil-Bibbja?

Hija l-Bibbja Ktieb Għal Razza Speċifika taʼ Nies?

Il-kittieba tal-Bibbja minn liema parti tad-dinja kienu ġejjin? Minn liema ġens kienu ġejjin?

Ir-Rakkonti Dwar Ġesù Meta Nkitbu?

Kemm għadda żmien mill-mewt taʼ Ġesù sa ma nkitbu l-Evanġelji?

Naqraw u nifhmu l-Bibbja

X’Għandek Bżonn Biex Tifhem il-Bibbja?

Tistaʼ ssir taf il-messaġġ imprezzabbli tagħha.

Il-Bibbja fiha kontradizzjonijiet?

Eżamina xi ftit minn dawk li jidhru li huma kontradizzjonijiet fil-Bibbja u l-prinċipji li tistaʼ tapplika biex tifhem b’mod ċar.

Il-kelma t’Alla—X’inhi jew min hu?

Kif jintuża fil-Bibbja, it-terminu għandu iktar minn tifsira waħda.

Xi tfisser l-espressjoni “għajn b’għajn”?

Ir-regola “għajn b’għajn” tinkuraġġixxi biex dak li jkun jieħu l-liġi b’idejh?

X’inhuma l-Għaxar Kmandamenti t’Alla?

Lil min ngħataw? Huma l-Kristjani obbligati li jżommuhom?

X’inhi t-Tora?

Min kitibha? Huwa t-tagħlim tagħha għal dejjem, li qatt m’għandu jiġi abbandunat?

Profeziji u affarijiet simboliċi

X’inhi profezija?

Kull profezija ispirata minn Alla tgħid x’se jiġri fil-futur? Mhux dejjem.

Liema profeziji juru li Ġesù kien il-Messija?

Jistaʼ jkun li hemm iktar minn Messija wieħed?

Xi jfissru n-numri fil-Bibbja? In-numeroloġija hija Biblika?

Ikkunsidra xi eżempji tat-tifsir simboliku tan-numri fil-Bibbja, u sir af kif dan hu differenti min-numeroloġija.

Il-kronoloġija tal-Bibbja x’turi dwar is-sena 1914?

Il-profezija tas-“seba’ żminijiet” f’Danjel kapitlu 4 tidentifika żmien kritiku għall-ħakma umana.

Il-ktieb tar-Rivelazzjoni—Xi jfisser?

Il-ktieb innifsu jgħid li dawk li jaqraw, jifhmu, u japplikaw il-messaġġ tiegħu se jkun henjin talli jagħmlu dan.

Ġerusalemm il-Ġdida—X’inhi?

Din il-belt unika kif teffettwak?

X’inhi l-bhima salvaġġa b’sebat irjus li tissemma’ f’Rivelazzjoni kapitlu 13?

Il-bhima salvaġġa għandha awtorità, qawwa, u tron. Il-profezija tal-Bibbja x’turi iktar?

X’inhi l-bhima lewn l-iskarlat li tissemma f’Rivelazzjoni kapitlu 17?

Sitt punti biex jgħinuk tidentifika lil din il-bhima salvaġġa mostruża.

Xi jfisser in-numru 666?

Il-Bibbja tirrivela xi jfisser in-numru 666 u l-marka tal-bhima salvaġġa.

X’inhi Babilonja l-Kbira?

Il-Bibbja tgħid li hi kemm prostituta kif ukoll belt.

X’inhi l-għadira tan-nar? Hija l-istess bħall-infern jew Geħenna?

Ġesù għandu “l-imfietaħ tal-infern,” imma għandu hu muftieħ tal-għadira tan-nar?

Tmiem id-dinja

X’Inhu s-​Sinjal tal-​“Aħħar Jiem,” jew “Żmien it-​Tmiem”?

Il-​Bibbja qalet li kienu se jiġru affarijiet li juruna li qed ngħixu fl-​aħħar jiem.

X’inhi t-​tribulazzjoni l-​kbira?

L-​hekk imsejħin ‘profeziji tal-​aħħar żmien’ jitkellmu dwar l-​iktar żmien taʼ inkwiet li qatt kien hawn fuq l-​umanità. X’nistgħu nistennew li se jiġri?

X’inhi l-battalja t’Armageddon?

Il-kelma Armageddon tidher darba biss fil-Bibbja, imma l-battalja li tirreferi għaliha tissemma ħafna drabi fl-Iskrittura.

Qatt xi darba se tinqered id-dinja?

Il-Bibbja b’mod ċar tispjega x’inhu l-iskop t’Alla għall-pjaneta tagħna.

Meta se tispiċċa d⁠-⁠dinja?

Biex issib it-tweġiba, ikun t’għajnuna li tifhem x’se jispiċċa verament skont il-Bibbja.

Is-Saltna t’Alla X’Se Twettaq?

Tgħallem x’tistaʼ tistenna meta l-gvern t’Alla jaħkem għal fuq l-art.

Nies, postijiet, u affarijiet

Nisa fil-Bibbja​—X’Nistgħu Nitgħallmu Minnhom?

Ara l-kuntrast bejn nisa tajbin u nisa li kienu ħżiena ħafna li jissemmew fil-Bibbja.

Hi Marija omm Alla?

Kemm l-​Iskrittura Mqaddsa u kemm l-​istorja tal-​Kristjanità jipprovdu tweġiba ċara dwar dan it-​twemmin.

Il-verġni Marija​—X’tgħid il-Bibbja dwarha?

Xi wħud isostnu li Marija kienet meħlusa mid-dnub tan-nisel. Imma l-Bibbja tappoġġa dan it-tagħlim?

Min kienet il-​mara taʼ Kajjin?

Raġunar mill-​Iskrittura jagħti tweġiba sodisfaċenti għal din il-​mistoqsija.

X’inhi l-arka tal-patt?

Alla kkmanda lill-Iżraelin biex jagħmlu din il-kaxxa. X’kien l-iskop tagħha?

Uża Alla l-​Evoluzzjoni Biex Joħloq Kollox?

Ix-​xjenza turi li tipi differenti taʼ ħajja jistgħu jinbidlu. Il-​Bibbja ma tgħidx li dan ma jistax isir.

Valur prattiku

Tistaʼ l-Bibbja Tgħinni Biex Ikolli Familja Ferħana?

Pariri għaqlin mill-Bibbja diġà għenu lil miljuni taʼ rġiel u nisa biex ikollhom il-ferħ fil-familja.

Huma l-Flus l-Għerq taʼ Kull Ħażen?

In-nies jgħidu li l-flus huma l-għerq tal-ħażen kollu, imma din hi kwotazzjoni mhux kompleta mill-Bibbja.

Problemi Finanzjarji u Dejn—Tista’ Tgħin il-Bibbja?

Il-flus ma jistgħux jixtru l-ferħ, imma erba’ prinċipji Bibliċi jistgħu jgħinuk fil-finanzi tiegħek.

Mard Kroniku—Tista’ Tgħin il-Bibbja?

Iva! Sir af tliet passi li jgħinuk tkampa ma’ mard kroniku.

Il-Bibbja x’tgħid dwar ir-rabja?

Ir-rabja ġieli tkun ġustifikata? X’għandek tagħmel meta tibda tħossok irrabjat?

Tista’ l-Bibbja Tgħinni Jekk Jien Dipress?

Hemm tliet affarijiet li Alla jagħti b’mod ġeneruż lil dak li jkun biex jgħinu jkampa mas-sentimenti tad-dipressjoni.

Ir-Reliġjon, Alla, jew il-Bibbja Jistgħu Jgħinuk Biex Tħossok Aħjar Dwar Ħajtek?

Sir af kif ħbiberija m’Alla tista’ ttejjiblek ħajtek issa u fil-futur.

Il-​Bibbja x’tgħid dwar li tħobb lilek innifsek?

Ġesù qal: “Ħobb lill-​proxxmu tiegħek bħalek innifsek.” X’ried ifisser?