Skip to content

Lamizik pou Ador Bondie

Zwe ouswa download bann zoli kantik kretien ki pou permet ou loue ek ador Zeova. Zot disponib an version sante, version lorkes ou version avek linstriman lamizik.

 

Sante

“Vre Lavi”

Kan nou medit lor nou lespwar pou lavenir, sa donn nou lafors ek kouraz pou andir bann sitiasion difisil.

Sante

“Vre Lavi”

Kan nou medit lor nou lespwar pou lavenir, sa donn nou lafors ek kouraz pou andir bann sitiasion difisil.