Skip to content

KISANNLA PE FER VOLONTE JÉHOVAH ZORDI?

Kouma Renion Bann Temwin Jéhovah Deroule?

Eski ou’nn deza demann oumem ki pase dan nou lasal? Pena dout ki ou pou inpresione par kalite lansegnman baze lor Labib ki ou pou gagne laba.

KESTION KI POZE SOUVAN

Kifer Servi Nom Temwin Jéhovah?

Kot sa nom-la sorti?

KESTION KI POZE SOUVAN

Kouma Bann Temwin Jéhovah Konsider Lezot Relizion?

Examine kouma kapav rekonet bann vrai Kretien par zot tolerans.

KISANNLA NOU ETE?

Renion Bann Temwin Zeova

Kotsa nou fer renion ek kouma sa deroule.

KESTION KI POZE SOUVAN

Kouma Bann Temwin Jéhovah Finans Zot Bann aktivite?

Examine kouma nou laktivite predikasion pe kontign progrese partou lor later san ki nou pas laket ouswa demann ladim.