Skip to content

Ransegnman lor Bann Temwin Zeova

Sa seksion-la kapav ransegn ou si ou anvi kontakte nou, asiste enn nou bann renion, demann enn letid Labib gratis, ouswa si ou zis anvi konn plis lor nou. Nou invit ou osi pou vizit enn nou bann biro nasional pou trouve kouma nou laktivite deroule.

Beliefs and Activities

Kestion Ki Poze Souvan lor Bann Temwin Zeova

Trouv bann ti repons lor bann kestion ki bann dimounn souvan poze.

Aktivite Bann Temwin Zeova

Nou res dan plis ki 230 pei ek nou sorti dan plizir diferan kiltir ek lorizinn. Kitfwa ou konn inpe nou laktivite predikasion, me nou ed osi bann dimounn dan nou landrwa dan lezot fason inportan.

Bann Temwin Zeova Partou dan Lemond

Aprann lor lafami internasional nou bann frer.

Free Bible Study Program

Kifer Li Bon Etidie Labib?—Long Version

Labib pe donn bann milyon dimounn partou dan lemond bann repons konsernan bann kestion inportan dan lavi. Eski ou ti pou kontan gagn sa bann repons-la ou osi?

Kouma enn Letid Labib Deroule?

Partou dan lemond, bann dimounn kone ki bann Temwin Zeova propoz bann letid Labib gratis. Gete kouma sa pase.

Demann enn letid Labib

Gagn bann leson Labib gratis dan ler ek landrwa ki ou anvi.

Meetings and Events

Ki Pase dan Lasal Bann Temwin Zeova?

Nou invit ou pou gete par oumem.

Renion Bann Temwin Zeova

Kotsa nou fer renion ek kouma sa deroule.

Memoryal Lamor Zezi

Toule lane bann milyon dimounn zwenn ansam pou komemor laniverser lamor Zezi. Ou’si ou invite. Ou pou aprann kouma sa levennman inportan la konsern ou.

Branch Offices

Kontakte Bann Temwin Zeova

Ladres ek nimero telefonn tou bann biro dan lemond.

Bann Ransegnman lor Vizit Bann Biro

Trouv enn biro pre kot ou. Kan ou kapav al vizite?

Kouma Bann Temwin Jéhovah Finans Zot Bann aktivite?

Examine kouma nou laktivite predikasion pe kontign progrese partou lor later san ki nou pas laket ouswa demann ladim.

Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

Nou trouv bann Temwin Jéhovah dan lemond antie ek zot sorti dan diferan ras ek diferan kiltir. Ki kitsoz ki finn fer nou vinn enn sel?