Skip to content

Lektir Labib Avek Lefe Sonor

Ekout bann lanrezistreman odio ki pou fer ou viv bann zistwar Biblik. Zot akonpagne ar bann lefe sonor, bann lamizik ek bann komanter. Nou ena osi bann video an langaz sign ki disponib.

Swazir enn lang dan lalis, ek klik lor Rode pou gete ki lektir Labib avek lefe sonor disponib dan sa lang-la. Tap enn parti tit-la ou liv Labib-la pou trouv bann lektir Labib avek lefe sonor ki koresponn.

 

MONTRE