Skip to content

Komemorasion Lamor Zezi

Samdi 12 Avril 2025

Enn fwa par an, bann Temwin Zeova komemor lamor Zezi parey kouma li’nn demann nou pou fer: “Kontign fer sa an mo memwar.”​—Lik 22:19.

Nou invit ou pou asiste sa levennman-la.

Kestion ki Poze Souvan

Komie letan program-la dire?

Anviron enn-er-tan.

Kotsa pou fer sa?

Pou gagn plis linformasion kontakte enn Temwin Zeova dan ou landrwa.

Eski mo bizin peye pou asiste sa levennman-la?

Non.

Eski pou pas laket?

Non. Pena okenn laket ki pase kan bann Temwin Zeova fer zot bann renion.

Kouma mo bizin abiye pou sa levennman-la?

Pena okenn reg presi lor fason abiye. Bann Temwin Zeova swiv prinsip ki ena dan Labib pou abiy dan enn fason modes ek avek respe. (1 Timote 2:9) Li pa neseser ki ou linz kout extra ser ouswa ki li enn linz sware.

Kouma sa komemorasion-la pase?

Renion-la koumans ek fini avek enn kantik ek enn lapriyer ki fer par enn Temwin Zeova. Parti prinsipal sa komemorasion-la, se enn diskour ki koz lor ki kantite lamor Zezi inportan ek kouma nou kapav gagn bann bienfe gras-a seki Bondie ek Zezi inn fer pou nou.

Ki dat pou fer bann prosin Komemorasion Lamor Zezi?

2025: Samdi le 12 Avril

2026: Zedi le 2 Avril