Enn fwa par an, partou dan lemond, nou komemor lamor Zezi. Nou fer sa parski li ti dir so bann disip: “Kontign fer sa an mo memwar.” (Lik 22:19) Prosenn fwa ki nou pou komemor sa levennman-la se:

Vandredi 19 Avril 2019.

Nou invit ou pou vinn asiste sa levennman spesial-la. Parey kouma tou nou bann renion, ninport kisannla kapav asiste sa renion-la. Lantre gratis ek nou pa pas okenn laket