Skip to content

Renion Bann Temwin Zeova

Aprann plis lor nou bann renion. Trouv enn plas kot fer renion pre kot ou reste.

Rod Lasal Pli Pre ar Ou (ouver enn nouvo tab)

Kouma nou bann renion deroule?

Nou ena bann renion de fwa par semenn. (Ebre 10:24, 25) Ninport kisannla kapav asiste sa bann renion-la. Pandan sa bann renion-la, nou examinn seki Labib ansegne ek nou gete kouma nou kapav aplik sa dan nou lavi.

Souvan lasistans invite pou fer bann komanter inpe kouma partisipasion dan enn klas. Partisipasion li lor enn baz volonter. Bann renion koumanse ek fini par enn kantik ek lapriyer.

Ou pa oblize enn Temwin Zeova zis pou ou kapav asiste nou bann renion. Tou dimounn kapav vinn asiste sa bann renion-la. Lantre gratis. Nou pa pas laket.