Skip to content

Renion Bann Temwin Zeova

Aprann plis lor nou bann renion. Trouv enn plas kot fer renion pre kot ou reste.

Coronavirus (COVID-19) : Dan boukou landrwa, nou pa pou rasanble dan nou bann Lasal kot fer Renion ouswa rasanble dan bann gran group. Silvouple, kontakte enn Temwin Zeova pou gagn plis ransegnman. Konsernan diskour Biblik spesial ki ena tem: "Ki Dirizan To Kapav Fer Konfians?," nou pou poste enn video pou bann dimounn ki pa pou kapav asiste sa levennman-la. Zot pou kapav download li ouswa get li online.

Rod Lasal Pli Pre ar Ou

Kouma nou bann renion deroule?

Nou ena bann renion de fwa par semenn. (Hébreux 10:24, 25) Ninport kisannla kapav asiste sa bann renion-la. Pandan sa bann renion-la, nou examinn seki Labib ansegne ek nou gete kouma nou kapav aplik sa dan nou lavi.

Souvan lasistans invite pou fer bann komanter inpe kouma partisipasion dan enn klass. Bann renion koumanse ek fini par enn kantik ek lapriyer.

Ou pa oblize enn Temwin Jéhovah zis pou ou kapav asiste nou bann renion. Tou dimounn kapav vini asiste sa bann renion-la. Lantre gratis. Nou pa pas laket.