Skip to content

Nou Kreater Ki Ena Lamour Promet Pou Beni Nou

Gete ki sa bann benediksion la sa, kifer ou kapav ena konfians dan zot, ek ki bienfe ou kapav gagne gras-a zot.

Aprann Plis

Get bann dernie video, lamizik, lartik, ek nouvel.

Ki Ena Nouvo

Asiste Bann Renion Bann Temwin Zeova

Kotsa nou fer renion ek kouma sa deroule. Zot tou invite. Pa pou pas laket.

Demann enn Vizit Bann Temwin Zeova

Koz lor enn size lor Labib avek bann Temwin Zeova, ouswa demann pou gagn enn letid Labib gratis.

Bann Temwin Zeova—Kisannla Nou Ete?

Nou sorti dan plizir santenn kiltir ek nou koz diferan lang, pourtan nou ena bann mem lobzektif. Me pli inportan, nou anvi onor Zeova, Bondie lor ki Labib koze ek Kreater tou kitsoz. Nou fer tou seki nou kapav pou imit Zezi Kris ek nou fier ki apel nou Kretien. Sakenn parmi nou regilierman servi nou letan pou ed bann dimounn aprann lor Labib ek Rwayom Bondie. Nou rann temwagnaz, ouswa nou koz lor Zeova ek so Rwayom, akoz sa apel nou bann Temwin Zeova.

Vizit nou sit. Lir Labib lor Internet. Aprann plis lor nou ek lor nou bann krwayans.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.