Skip to content

Seksion News

 

Rapor 2021 #1 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral partaz bann lexperyans ankourazan pou montre nou kouma nou pe gagn bann bon rezilta dan predikasion malgre sa pandemi-la.

2020-12-25

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2020 #9 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe explike kifer nou bizin kontign res lor nou gard ek kouma nou kapav protez noumem kont COVID-19.

2020-07-24

NEWS INTERNASIONAL

2020 Miz-a-Zour #5 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe koz lor bann fason ki Zeova inn montre so lamour ek so lafeksion pandan sa pandemi-la.

2021-05-21

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2021 #4 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral partaz bann rapor ek bann lexperyans ankourazan pou montre kouma Zeova pe ed nou pou sorti “plis ki vinker” malgre bann difikilte.

2024-06-26

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2024 #4 par Komite Santral

Dan sa rapor-la, nou pou trouve kouma nou bann frer ek ser ki’nn al dan prizon akoz zot lafwa, pe “kontign gagn laviktwar lor lemal par seki bon.”​—Romin 12:21.

2024-05-03

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2024 #3 par Komite Santral

Dan sa rapor-la, nou pou get bann prinsip Labib ki nou bizin swiv konsernan nou laparans ek nou labiyman.

2024-03-15

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2024 #2 par Komite Santral

Dan sa rapor-la, nou pou trouve kouma nou Papa Zeova “anvi ki tou dimounn repanti.” (2 Pier 3:9) Nou pou trouv osi desizion ki Komite Santral inn pran konsernan fason ki nou abiye pou nou bann laktivite Kretien.

2024-03-15

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2024 #1 par Komite Santral

Nou pou trouve kouma lamour ki nou ena pou bann dimounn motiv nou pou fer plis dan predikasion.

2023-12-15

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2023 #8 par Komite Santral

Aprann kouma bann swa ki nou fer konsernan nou linz ek nou stil montre ki nou rekomann nou-mem kouma bann serviter Bondie, ek kouma nou kapav favoriz linite.

2023-10-20

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2023 #7 par Komite Santral

Dan sa rapor-la, enn manb Komite Santral pou koz lor nou text pou lane 2024 ek lor enn nouvo liv, ki apel Bann Verse pou Nou Lavi Kretien.

2023-08-25

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2023 #6 par Komite Santral

Dan sa rapor-la, enn manb Komite Santral pou partaz enn video bien ankourazan: Interview Negede Teklemariam.