Skip to content

Eski Bann Temwin Jéhovah enn Sekt Américain?

Eski Bann Temwin Jéhovah enn Sekt Américain?

Nou sant mondial trouv l’Amérique. Selma, nou pa enn sekt Américain pou sa bann rezon-la:

  • Sertin dekrir enn sekt kouma enn group ki finn separ-li ar enn relizion ki’nn bien etabli. Bann Temwin Jéhovah pa finn sorti dan okenn lezot relizion. Okontrer, nou panse ki nou finn retabli vre relizion Kretien ki ti existe dan premie siek.

  • Bann Temwin Jéhovah aktif dan plis ki 230 pei ek teritwar. Dan ninport ki landrwa nou reste, an premie, nou montre ki nou fidel ar Jéhovah ek Jésus Christ, pa ar gouvernman Américain ni okenn lot gouvernman imin.—Jean 15:19; 17:15, 16.

  • Tou nou bann lansegnman baze lor Labib, pa lor bann liv ki sertin sef relizie Américain inn ekrir.—1 Thessaloniciens 2:13.

  • Nou swiv Jésus Christ, pa enn sef imin.—Matthieu 23:8-10.